top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 11. sednici održanoj 28. juna 2022. godine na Kelebiji , analiziralo uporedni pregled kretanja članstva i članarine za prvih pet meseci ove u odnosu na prošlu godinu i konstatovano da je potrebno raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!  
Veće je razmatralo materijal: „Uticaj Ukrajinske krize na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i zaključilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava uticaj pandemije na ekonomiju u našoj zemlji i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća, da materijal koriste u svom radu, kao i da ga proslede predsednicima sindikalnih organizacija, radi eventualne dalje upotrebe u njihovom radu.
Konstatovano je da je potrebno da učesnici seminara stečena znanja prenesu na članstvo.
Ukazano je na značaj edukacije članstva i razgovarano o temama na koje bi mogle da se održavaju edukacije.
    
Materijal: „Uticaj Ukrajinske krize na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 08. sednici održanoj 22. decembra 2021. godine,  verifikovalo izbor novog clana Gradskog veća iz Gradskog odbora sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada, do kraja tekućeg mandatnog perioda 2020-2025. godine.
Veće je, nakon razmatranja i usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština u 2021. godini. Usvojen je i orijentacioni Plan rada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština za 2022. godinu.
Analiziran je i uporedni pregled kretanja članstva i članarine i konstatovano da je potrebno raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!  
Veće je razmatralo materijal: „Posledice pandemije Covid 19 na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i zaključilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava uticaj pandemije na ekonomiju u našoj zemlji i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća, da materijal koriste u svom radu, kao i da ga proslede predsednicima sindikalnih organizacija, radi eventualne dalje upotrebe u njihovom radu.     Veće je imenovalo i komisije za popis u 2021. godini.
Članovi Veća su informisani o donetom Pravilniku o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je usvojen na sednici Predsedništva VSSS Srbije 02. decambra, a verifikaciju je izvršilo Veće na sednici održanoj 21. decembra ove godine.
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 03. sednici održanoj 10. juna 2020. godine,  u skladu sa Statutom i rokovima utvrđenim Zakonom, razmatralo i usvojilo Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2019. godinu  Takođe, razmatran je i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika. Veće je zaključilo da je potrebno da predsednici Gradskih odbora sindikata u sastavu SSS grada Novog Sada i opština u saradnji sa Stručnom službom pokušaju da putem pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca utvrde obavezu poslodavaca da na ime prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih izdvajaju najmanje 0,15% od bruto mase sredstava izdvojenih na ime zarada zaposlenih u privrednim društvima, svakog meseca u Fondaciju solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, a sve u cilju prevencije radne invalidnosti članstva sindikata i  povećanja broja članica Fondacije.

Dana 12.04.2019. godine održana je 22. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Na sednici je konstatovana ostavka dosadašnjeg predsednika Sekcije mladih Nemanje Dimića i verifikovan je izbor Marijane Ličine za predsednika Sekcije do kraja mandatnog perioda 2015-2020.godine.
Doneta je odluka o dobitnicima Prvomajske nagrade za kolektive Aptiv mobility services doo, Novi Sad i Arbetarrorelsens Folkshogskola Viskadalen iz Švedske; i pojedince: Miru Alimpić - Crveni krst, Novi Sad; Zorana Babina - Osnovni sud u Novom Sadu; Veselina Kneževića - NIS Blok servisi, Naftagas Naftni servisi doo i  Dušanku Popovicki - JKP Gradsko zelenilo Novi Sad.
Prisutni su obavešteni o predstojećoj akciji povodom Međunarodnog dana bezbednosti i zdravlja na radu, kao i oko planova povodom 1.maja, Međunarodnog dana rada koji će se obeležiti šetnjom u Beogradu.
Takođe, bilo je reči o novim projektima i edukacijama koje predstoje u ovoj i narednim godinama.


Dana 22.februara održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Veće je odlučilo da se u 2019. godini po 50-ti put dodeli Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Razmatran je materijal: „Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Ocenjeno je da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći  nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća da isti koriste u svom radu. Veće je informisano da će se ove godine Dan SSS Srbije 27. april obeležiti u Somboru, 25. aprila, kao i da je na sednici Veća SSS Srbije doneta odluka da se i ove godine 1. maj - Međunarodni praznik rada, obeleži protestnim okupljanjem i protestnom šetnjom u Beogradu. Verifikovan je izbor dva nova člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do kraja tekućeg mandatnog perioda.


bottom