top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Održana je 16. sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, šesnaesta po redu, održana je 27. decembra 2017. godine. Veće je razmatralo i usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština za 2017. godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je informisano da je sa sednice Veća SSS Srbije održane 26. decembra 2017. u Beogradu upućena Inicijativa prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izmenu člana 257. Zakona o radu, u stavu 2. koji se odnosi na mogućnost Vlade R Srbije da donese odluku o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti, pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. Inicijativa Veća SSS Srbije je da se taj procenat smanji. Istaknuto je da je Veće SSS Srbije ponovo pokrenulo inicijativu da se ukinu tzv. penali, korisnicima prava iz PIO (prevremenim starosnim penzionerima) kad navrše godine starosti za tzv. punu penziju.

U okviru tekućih pitanja, Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je, između ostalog, razmatralo informaciju o aktuelnom stanju u USPS za JBO, Novi Sad, i s tim u vezi, donelo odgovarajući zaključak.

Održana je 15. sednica Gradskog veća SSSNS i opština

Petnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 14. novembra 2017. godine. Verifikovan je izbor novoizabranog predsednika Gradskog odbora sindikata univerziteta Novog Sada za člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština do kraja tekućeg mandatnog perioda 2015-2020. godine. Gradsko veće je donelo Plan rada SSS grada Novog Sada i opština za 2018. godiu, kao orijentacioni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Imenovane su komisije za popis u 2017. godini.
    Veće je podržalo napore Samostalnog sindikata poštanskih radnika i Sindikata „Solidarnost“ Pošte Srbije koji su doneli zajedničku odluku o organizovanju i stupanju u štrajk zaposlenih u JP „Pošte Srbije“ počev od 21. novembra 2017. godine, ukoliko im do tada ne budu ispunjeni zahtevi, a sve u cilju poboljšanja socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u JP „Pošta Srbije“. U okviru tekućih pitanja, Veće je informisano o aktuelnoj situaciji u JP „Železnice Srbije“ i u JGSP „Novi Sad“, Novi Sad.

Održana je 14. sednica gradskog veća SSSNS i opština

Četrnaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 3. oktobra 2017. godine. Veće je razmatralo materijal: „Pokazatelji socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.
Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih osam meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!
Usvojeni su izveštaji grupacijskih sindikata u sastavu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i to: Grupacije industrijskih sindikata, Grupacije sindikata javnog sektora i Grupacije sindikata uslužnih delatnosti.  

Održana je 13. Sednica gradskog Veća SSS grada Novog Sada i opština

13. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 19. juna 2017. godine. Veće je nakon razmatranja materijala: "Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu" ocenilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu.

Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih pet meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju sindikalnog članstva, jer snaga je u broju!

Veće je prihvatilo informaciju o zakonskim predlozima u proceduri i to o: nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova; aktivnostima na izradi Zakona o radu preko Agencija za privremeno zapošljavanje; nacrtu Zakona o štrajku; radnoj verziji Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i o činjenici da se na sastanku radne grupe koja priprema izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pripremljenom materijalu Ministarstva nije našao predlog SSS Srbije da se momentom sticanja 65 godina starosti osiguraniku - korisniku prava iz PIO po osnovu prevremenog starosnog penzionisanja ukidaju kazneni poeni (tzv. „penali“) zbog odlaska u starosnu penziju (u tzv. prevremenu starosnu penziju) pre navrešenih 65 godina starosti.

Održana je 12. Sednica gradskog Veća SSS grada Novog Sada i opština

Dvanaesta sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, održana je 11. aprila 2017. godine. Gradsko veće je, nakon razmatranja Predloga Odluke Komisije za dodelu Nagrade, odlučilo da Prvomajsku nagradu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, u 2017. godini, dodeli kolektivima: „UNIMET“ DOO, Kać, DOO „BB MINAQUA“, Novi Sad i J.K.P. „PUT“ Novi Sad Sindikau zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. Prvomajska nagrada za 2017. godinu biće uručena i pojedincima: GORDANI DRAGOJEVIĆ Hotel „Putnik“ AD, Novi Sad, MIROSLAVU JOKSIMOVIĆU „NIVA“ DOO, Žabalj i MIĆI GRBIĆU „MESSER TEHNOGAS“ AD Beograd Fabrika Novi Sad.
Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, za 2017. godinu, uručiće se dobitnicima na svečanoj sednici, 28. aprila 2017. godine, u 12,00 časova.

bottom