top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Na Spensu je održan 22. Sajam zapošljavanja koji su organizovali Grad Novi Sad i Filijala Novi Sad Nacionalne službe za zapošljavanje. Na Sajmu je učestvovalo oko 60 poslodavaca koji su prijavili više od 1.700 slobodnih radnih mesta u medicinskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, elektrotehničkoj, mašinskoj, saobraćajnoj, grafičkoj i tekstilnoj struci. Najveću šansu da pronađu posao na ovom 22. Sajmu imali su radnici u proizvodnji, prodavci, medicinske sestre, fizički radnici, vozači i magacioneri, a priliku su dobili i informatičari, dizajneri, službenici fizičkog obezbeđenja, bravari, varioci, savetnici u osiguranju, komercijalisti, krojači, šivači, kuvari, mesari, električari, automehaničari, higijeničari i drugi. Ono što se moglo zapaziti jeste da je poseta Sajmu bila slabija u odnosu na predhodni.
Sajam zapošljavanja u organizaciji Grada Novog Sada i Filijale NSZ Novi Sad održan je 17.11.2016. godine. Na sajmu je učestvovalo preko 50 poslodavaca koji su prijavili više od 1.200 slobodnih radnih mesta u medicinskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, pravnoj, elektrotehničkoj, mašinskoj, saobraćajnoj, grafičkoj i tekstilnoj struci. Najveću šansu da pronađu posao imali su radnici u proizvodnji, prodavci, medicinske sestre, fizički radnici, vozači, administrativni radnici i magacioneri, a posao su mogli dobitii i informatičari, stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara, savetnici u osiguranju, komercijalisti, frizeri, krojači, šivači, pekari, mesari, autoelektričari, automehaničari, higijeničari i drugi.
Sekcija mladih SSSNS svoje učešće na Sajmu kao socijlni partner je kao i svaki put opravdala kroz davanje stručne pomoći iz rada i po osnovu rada budućim zaposlenim licima.
Član Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, predstavljao je Srbiju na Međunarodnoj sindikalnoj akademiji koja je koncipirana kao edukativni trening program od ukupno 5 modula-seminara. Akademija je predviđena za mlade sindikalce do napunjenih 35 godina života koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata. Svaki učesnik, ukoliko želi da dobije sertifikat o uspešno završenoj obuci, mora da učestvuje na minimum tri seminara i da položi testove na kraju svakog. Učesnik može sam da bira na kojim seminarima će učestvovati na osnovu ponuđenih tema koje ga najviše zanimaju. Radni jezik je engleski. Seminar na temu „Sindikat i socijalna prava“ održan je u Torinu(Italija), od 04-07.10.2016. godine. Ovom seminaru prisustvovalo je blizu 3o mladih iz 20 zemalja(reprezentativni sindikati imaju pravo na predstavnika)
    Seminar se održava u savremeno opremljenom Internacionalnom trening centru Međunarodne organizacije rada, koji u svom sastavu ima nekoliko zgrada sa učionicama, smeštajem za učesnike, restoranom, barom, sportskim terenima itd. Tempo rada je vrlo dinamičan: autobus odvozi učesnike u Trening centar u 8.00, a vraća ih u hotel 18-19.00h, naravno sa pristajućim pauzama.

Na Sajmu zapošljavanja u Novom Sadu 69 poslodavaca ponudili su 435 radnih mesta. Kako prenose mediji štandove u Spensu obišlo je više od 2.000 nezaposlenih te su mnogi od njih podneli prijave za posao na više mesta.Za svako radno mesto na Sajmu zapošljavanja konkurisalo jeveliki broj nezaposlenih. Ponuđeni su poslovi iz ekonomske, komercijalne, trgovačke, pravne, turističke, ugostiteljske, mašinske, elektrotehničke, građevinske, grafičke i medicinske struke.Prema podacima iz Nacionalne službe za zapošljavanje oko 30.000 ljudi traži posao, a svaki treći ima manje od 30 godina. Po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najteže do posla dolaze obrazovni profili iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, te tekstilci i mašinci. Ništa bolje ne prolaze ni pravnici, ekonomisti, pomoćni daktilografi... Najbrže do posla dolaze inženjeri elektrotehnike, IT i stručnjaci mašinstva i građevine sa odgovarajućim licencama, matematičari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovarajućim specijalizacijama (anesteziolozi, kardiolozi, oftalmolozi, ginekolozi...), diplomirani farmaceuti, stručnjaci za finansije – računovođe. Kada je reč o profilima nižeg nivoa obrazovanja, najlakše dolaze do posla operateri na CNC mašinama, zavarivači, autotroničari/mehatroničari, knjigovođe, računovođe, zanimanja u oblasti nege starih i zdravstvene negovateljice, medicinske sestre...

U okviru saradnje Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i drugih organizacija civilnog sektora, a konkretno na inicijativu NVO “Kocka”, u sklopu njihovog projekta “Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost u srednjoškolskim ustanovama”, Sekcija mladih SSSNS je dala svoj doprinos u edukaciji učenika srednjih škola.Učešće članova Sekcije u ovom projektu baziralo se na predavanjima o značaju i ulozi sindikata u društvu kao branika jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na rad, tj. na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti kao i ostala prava iz ovog člana Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, uključujući i to da svako ima pravo da obrazuje i da stupa u sindikate radi zaštite svojih interesa. Ova znanja su od izuzetnog značaja za đake završnih godina školovanja, jer oni u svet rada kreću sa vrlo malo informacija o svojim pravima, te je zbog toga NVO “Kocka” ovim projektom napravila značajan društveno odgovorni angažman.Tokom predavanja, uočena je generalna neinformisanost učenika o pojmu sindikata, naročito o značaju istog. Mada s početka gotovo svakog predavanja učenici nisu delovali zainteresovano, uz pravi pristup i argumentaciju značaja teme za njihov budući život, predavanja su često završavala sa diskusijom oko aktuelnosti radničkih prava, ali i, čini se, povećanoj svesti učenika o sindikatu kao značajnoj organizaciji koja im u budućnosti može koristiti.Pored predavanja, NVO Kocka je edukovala nastavnike –članove karijernih timova za karijerno savetovanje i nakon treninga primenila mentorski program karijernog savetovanja u 13 srednjoškolskih ustanova u AP Vojvodini. Partneri NVO “Kocke” su, osim Saveza samostalnih sindiata grada Novog Sada i opština bili još i Nacionalna služba za zapošljavanje i Unija poslodavaca, što je dobro jer su učenici imali prilike da sagledaju situaciju sa različitih gledišta u sektoru rada i zapošljavanja.Važnost problema prepoznala je organizacija Solidare Suisse i finansijski podržala ovaj projekat NVO “Kocka”. Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života.


bottom