top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Seminar u organizaciji Sekcije mladih SSS Vojvodine vođen je po principu interaktivnog predavanja , učesnici su imali priliku otvarati diskusiju na teme koju su nadolazile po redosledu svakog predavača.U prvoj prezentaciji učesnici su saznali više o strukturi, organizovanosti, ulozi i značaju Sindikata, dok se u drugoj prezentaciji analiziralo učešće mladih u radu sindikata i odnos sindikata i mladih.

Dana 17.12.2012. godine učenici OŠ „Jovan Popović“ sa svojim nastavnicima su posetili Sindikat i održano im je predavanje o Sindikatu. Predavanje je održano u okviru Građanskog vaspitanja. Učenici su bili zadovoljni predavanjem. Tri učenice žele da se uključe u rad Sekcije mladih. Sekcija ovo smatra velikim uspehom obzirom da je ovo prvi primer da je Sindikat ušao u obrazovne ustanove. Nadamo se da će se broj škola povećavati.

Prvi sastanak KOMS-ove radne grupe za participaciju mladih održan je 6. decembra na Pravnom fakultetu u Beogradu. Ova grupa će se u narednom periodu baviti izradom predloga praktične politike koji se tiče učešća mladih, a koji će biti usmeren ka donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
Radna grupa za participaciju svoj rad je započela analizom i prezentacijom primera dobre prakse o učešću mladih, iz Evrope i regiona, osvrćući se konkretno na Italiju, Austriju, BiH, ali i na Evropsku povelju o participaciji mladih u lakalnom i regionalnom životu.

Nezaposlenost je jedan od ključnih problema u našoj zemlji. Sajam zapošljavanja za mnoge je idealna prilika da dođu do posla. Poslednji ovogodišnji održan je 06.12.2012. godine u Studiju M.

Seminar „MLADI U SINDIKATU“ koncipiran je u dva dela. Prvi deo seminara bio je posvećen predlozima, izmenama i dopunama Zakona o radu i diskusiji na datu temu, koje su vodile Draginja Bejatović i Željka Jorgić Đokić.Tema za drugi deo seminara proizašla je iz učešća Sekcije mladih u radnoj grupi Participacija mladih, te se informisalo prisutno članstvo o značaju učešća Sekcije i sindikata u projektu. Nakon dobijene informacije o radu Sekcije mladih SSS grada Novog Sada i opština kao i postignutih rezultata, koje je prezentovala Vasilija Bojić, predložene su konkretne mere koje se tičuučešća mladih u Kancelarijama za mlade i Savetima za mlade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Navedeni predlozi biće prosleđeni predstavnicima vlasti.


bottom