top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Savez samostalnih sindikata Vojvodine je u saradnji sa kolegama iz sindikata LO Zapadna  Švedska, organizovao je u Bačkoj Palanci dvodnevni seminar ( 5-6 mart 2014.godine). Cilj održavanja seminara bio je da se kroz izlaganja i aktivnu diskusiju sazna što više o iskustvima sindikata LO na polju informisanja. Pored predstavnika sindikalnih organizacija, pozvani su predstavnici sekcija mladih SSSV i SSSNS i Sekcija žena SSSV. Učesnici na seminaru su mogli da čuju kako se kreira i organizuje događaj, kako se komunicira sa predstavnicima sredstava javnog informisanja kao i o drugim korisnim stvarima koji će doprineti boljem predstavljanju sindikalnih aktivnosti i javnosti.
Sindikalni aktivisti na seminaru, dobili su priliku da sa kolegama iz sindikata LO razmene utiske o sistemu kominikacije i informisanja koji postoje u našem sindikatu.
U toku dvodnevnog seminara organizovane su i praktične radionice.

Bolonjska deklaracija je u Srbiji potpisana 2003. godine. Nakon više od decenije postaje jasno da sistem visokog obrazovanja ne samo da ne funkcioniše, nego i to da nije uspeo da prevaziđe osnovne probleme strukturalne prirode. Problem univerziteta zasnovanog na preduzetničkom modelu, problem vremena i kvaliteta studiranja, te sameravanja znanja prema tržišnim potrebama, problem školarina, problem mobilnosti… samo su neki od problema koje treba sagledati iz perspektive opšteg ekonomskog i socijalnog stanja Srbije i njene uloge kao periferne zemlje ekonomskog prostora EU. Kako obrazovne institucije uglavnom održavaju postojeće stanje stvari, kritika obrazovne ideologije i politike nema svoj prostor – osim u studentskim protestima i ponekim tekstovima na ove teme.

Sekcija mladih SSSNS učestvovala je na Sajamu zapošljavanja koji organizuje Filijala Novi Sad NSZ u četvrtak, 28. novembra 2013. godine, od 10 do 15 časova, u Zapadnom holu ''Spensa''.
Na sajmu je bilo prisutno 30-ak poslodavaca koji su prijavili 180 slobodnih radnih mesta. Nezaposlenima je ponuđen posao u ekonomskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, ugostiteljskoj, pravnoj, mašinskoj, elektrotehničkoj, građevinskoj, saobraćajnoj i tekstilnoj struci. Priliku da pronađu posao imali su i savetnici u osiguranju, diplomirani defektolozi, diplomirani psiholozi, doktori medicine, menadžeri, špediteri, frizeri, magacioneri i nekvalifikovani radnici. I na ovom sajmu zapošljavanja najviše su iskazane potrebe poslodavaca za radnim mestima u proizvodnji, a bilo je poslova i za osobe sa invaliditetom.
Sekcija mladih SSNS je, na štandu socijalnih partnera, posetioce sajma u neformanoj komunikaciji pozvala na članstvo i aktivno učešće u predstojećim javnim tribinama i akcijama, zatražila solidarnost i podršku u sindikalnoj borbi za veća prava radništva. Takođe, upućen je poziv na edukaciju, o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, svim budućim zaposlenima.

Dana 26.11.2013.godine održan je treći po redu Forum mladih Vojvodine „Par koraka napred“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Forum mladih Vojvodine predstavlja najširu platformu aktivnog uključivanja mladih iz nevladinog sektora, ustanova, fakulteta, političkih podmladaka u kreiranje omladinske politike u AP Vojvodini, a ovog puta otvorila ga je pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić.
Forum se održao treći put po redu i organizatori ga smatraju svojevrsnom skupštinom mladih koju čine mladi iz organizacija za mlade, mladi koji rade u ustanovama, politički podmladci i svi ostali omladinci koji žele da se uključe u kreiranje omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu smatra da je Forum idealno mesto da upravo od mladih dobiju informacije koje bi iskoristili da kroz institucionalni okvir uvedu u Akcioni plan politike za mlade AP Vojvodine, koji će se kreirati iduće godine.

U utorak, 26.11.2013.godine, u Plavoj Sali SŠ 'Pinki' u Novom Sadu, održana je završna konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta srednjih škola za karijerno savetovanje“.

Na osnovu zapažanja i potreba tržišta rada, nastavnika i stručnog osoblja, institucija, sindikalnih i nevladinih organizacija koji su učestvovali na fokus grupama sa ciljem da se unanprede kapaciteti srednjih stručnih škola za razvijanje veština buduće radne snage, osnaživanja mladih, aktivnog razvijanja njihovih profesionalnih veština nastao je Priručnik za uvođenje usluge karijernog informisanja i savetovanja u ustanove srednjoškolskog obrazovanja.


bottom