top
Please update your Flash Player to view content.

Naučno-stručna rasprava „Kako povećati zaposlenost u Srbiji“ u formi Okruglog održala se 18. novembra 2014. godine, od 10 časova, u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Skup je organizovao Univerzitet u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Srbije iz Beograda.Razgovaralo se o aktuelnoj temi, koja se istražuje u okviru odgovarajućih projekata Univerziteta, čiji rezultat je prezentovan.Učesnicima skupa na navedenu temu obratili su se: Dr Marija Jandrić (Ekonomski fakultet, Beograd), Dr Nebojša Majstorović (Filozofski fakultet, Novi Sad), Dr Vojin Šenk (FTN i UNESKO katedra UNS), Miroslav Vasin (Pokrajinski sekretar za privredu), Dr Jelena Žarković (Ekonomski fakultet, Beograd), Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike, Beograd) i predstavnica iz NIS-a, Novi Sad. Posle održanih prezentacija otvorena je rasprava gde su svi učesnici mogli javno da iskažu svoje mišljenje na podatke koje su izneli prezentatori. Svakako, Sindikat se nije složio sa podatkom koji je iznet za broj zaposlenih u kompaniji NIS, niti sa navodnima kako je Crna Gora uspešno smanjila broj nezaposlenih mladih visokoobrazpovanih ljudi. Pored Sinidkata sa našim stavom su se i pojedini profesori složili te je rasprava i te kako bila zanimljiva, a kasnije se i pretvorila u mali sindikalni skup na kome se raspravljalo upravo na temu zapošljavanje mladih i ljudi srednjeg doba na primerima prakse. Takođe se vodila diskusija o Posebnim kolekltivnim ugovorima i mogućnostima formiranja sindikata po firmama, odnosno kako i zašto poslodavci zabranjuju sinidikalno delovanje


bottom