top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Na Vanrednoj sednici Sekcije mladih, održanoj 19.09.2017. godine, izabran je novi predsednik Sekcije, Nemanja Dimić, koji će Sekciju predstavljati do kraja mandatnog perioda 2015-2020. godine. Na sednici su usvojeni i predlozi i planovi za dalji rad, nakon što je konstatovano da je Sekcija revitalizovana novim mladim članovima i njihovim inicijativama. U narednoj godini planirane su nove aktivnosti i proširenje oblasti delovanja Sekcije.
Na Spensu je održan 23. Sajam zapošljavanja koji su organizovali Grad Novi Sad i Filijala Novi Sad Nacionalne službe za zapošljavanje, sa više od 1800 slobodnih radnih mesta u medicinskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, elektrotehničkoj, mašinskoj, saobraćajnoj, grafičkoj i tekstilnoj struci. Takođe najveću šansu da pronađu posao imali su radnici u proizvodnji, službenici fizičkog obezbeđenja, prodavci, fizički radnici, vozači i magacioneri, a priliku su dobili i informatičari, šumarski inženjeri, farmaceuti, bravari, savetnici u osiguranju, komercijalisti, krojači, kuvari, mesari, stolari, električari, operateri na CNC mašinama, higijeničari... U redovima poslodavaca po prvi put učetvovalo je i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a bila je i velika ponuda srednjih škola sa programom prekvalifikacije i dokvalifikacije.
Po II put u okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Sindikata LO zapadna Švedska održan je Okrugli sto na temu „Širi dalje“ 16. juna 2017. godine u Novom Sadu. Cilj edukacije je slanje poruke zaposlenima u svim delatnostima da je više nego neophodno konstantno učenje o svojim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, kao i poštovanju istoga prema poslodavcu. Neophodnost obraćanja službama u Sinidkatu koje su servis svom članstvu i garancija u smernicama za statutarno delovanje sindikalnih organizacija. Do sada sa završenim II ciklusom edukacije, kroz program bili su obuhvaćeni zaposleni u delatnostima, saobraćaja, poljoprivrede, uprave, zdravstva, novinarstva i kulture.
U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO zapadna Švedska, 26. maja 2017. godine organizovan je Okrugli sto na temu „Širi dalje“ , a ujedno je to bio i  nastavak projekta „Širi se“. Učesnici su imali priliku da steknu, odnosno prošire znanje na teme „ Najčešće zloupotrebe zakona o radu od strane poslodavca“ i „Javni nastup“. Cilj organizovanja Okruglog stola bio je promeniti svest i volju zaposlenih u borbi za svoja prava i motivisanje mladih na sindikalno organizovanje i omasovljenje sindikalizma u preduzećima iz kojih dolaze.

SSSNS i ovim primerom želi da istakne da mnogo ulaže u obrazovanje svojih članova i da ih na taj način stimuliše da postanu nosioci društvenog života u svom okruženju.
U okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO zapadna Švedska održan je seminar za mlade u periodu od 20. - 22. aprila 2017. godine u Novom Sadu. Cilj edukacije seminara bilo je da se učesnici podrobnije upoznaju  sa  znanjima u vezi sa veštinama komunikacije, javnim nastupom, organizovanjem grupa i timskim radom, veštinom pregovaranja kao i u vezi sa sindikalnim organizovanjem i delovanjem, a što će kasnije doprineti njihovom većem i kvalitetnijem uticaju na rad sindikata, kao i u unapređenju veština u svakodnevnom životu. Učesnici seminara su bili zaposleni iz zdravstvene delatnosti, metalskoj industriji, obrazovno – pedagoškoj i zaposleni u javnom saobraćaju. Krajnji cilj edukacije je bio da svaka grupa po kojoj su učesnici bili raspoređeni u toku rada, posle završenog seminara organizuje edukaciju ili kampanju u svom mestu iz koga dolaze, kako bi znanje stečeno sa edukacije se širilo i na ostale članove sindikalnih organizacija iz kojih su učesnici došli.

bottom