top
Please update your Flash Player to view content.

Savez samostalnih sindikata Srbije nastao je u borbi radnika za veća prava i njihovom sindikalnom organizovanju tokom 19. veka. Početkom prošlog veka, u maju 1903. godine, od postojećih strukovnih sindikata formira se Radnički savez Srbije, tako da je danas Savez samostalnih sindikata Srbije najstarija sindikalna centrala u Republici sa stogodišnjom istorijom delovanja.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, sastavni je deo Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je naša sindikalna centrala.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština sačinjava 17 samostalnih sindikata delatnosti (tzv. granski sindikati) organizovanih na teritoriji grada Novog Sada i opština. To su sindikati sledećih delatnosti:

Banaka, osiguravajućih i finansijskih organizacija

Obrazovanja, nauke i fizičke kulture

Univerziteta

Kulture

Uprave, pravosuđa i društvenih organizacija

Grafičke, informativne i izdavačke delatnosti

Građevinarstva, industrije građevinskog materijala, projektovanja i inženjeringa

Zanatstva, usluga i samostalnog preduzetništva

Poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije

Saobraćaja i veza

Železničara

Trgovine

Tekstila, kože i obuće

Ugostiteljstva i turizma

Metalaca

Energetike, petrohemije, hemije i nemetala

Komunalno-stambene delatnosti

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština sa 17 samostalnih granskih sindikata formiranih za sve privredne grane i uslužne i javne delatnosti, ima 230 sindikalnih organizacija u koje je učlanjeno oko 50.000 zaposlenih, što SSS grada Novog Sada i opština čini jedinom reprezentativnom  sindikalnom centralom u Novom Sadu.

Pojedinačna sindikalna organizacija u preduzeću - ustanovi članica je odgovarajućeg samostalnog sindikata delatnosti organizovanog na teritoriji grada Novog Sada i opština. Na taj način ona je i članica SSS grada Novog Sada i opština.

Zaposleni se učlanjuju u sindikat i ostvaruju osnovna prava člana sindikata i zaštitu pred poslodavcima  u preduzećima - ustanovama

Učlanjivanje u samostalne sindikate je dobrovoljno i nije ničim uslovljeno (nacionalnom, verskom, političkom i sličnom pripadnošću)

Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, formirao je Stručnu službu u okviru koje je i Služba pravne pomoći koja pruža besplatnu radno-pravnu zaštitu svim članovima Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština kao organizacija zaposlenih ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, Skupštinom, Vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i putem saradnje na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Republici Srbiji.


bottom