top
Please update your Flash Player to view content.

Istorijat

Zgrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je  Radnički dom Svetozar Marković na Bulevaru Mihajla Puina br.,24. Zgradu  je za potrebe  radničke organizacije projektovao Dragiša Brašovan. Ovaj  istaknutoi arhitekta je dobio prvu nagradu u Pragu na izložbi moderne arhitekture upravo  za projekat ove zgrade. Dom radničke komore, kako se tada zvao, svečano je otvoren 5-og jula 1931 godine.Komora je osnovana  sa namerom da štiti moralne i materijalne interese radnika Kraljevine Jugoslavije. Ova organizacija je 1934 godine imala 80.000 članova Otvaranju je prisustvovao ministar socijalne politike i narodnog zdravlja, predstavnici sindikata i svi značajni ljudi  toga  doba.


Posvećeni zaštiti radničkih prava još od 1931. godine i ranije

 

 

 

Na ulazu u zgradu nalazi se skulpturu radnika  koji u rukama drži malj. Skulptura je delo čuvenog vajara Tome Roksandića. Na prvom spratu nalazila se čitaonoca Radničke komore sa 70.000 knjiga koja je bila otvorena za građanstvo. 

Pred samo izbijanje rata 1941. godine  dozidan je deo zgrade iz sadašnje ulice Sonje Marinković rukovodeći se projektom Dragiše Brašovana. Nakon Drugog svetskog rata, 1946. godine,  zgrada menja  naziv u Radnički dom Svetozar Marković,  ali ne  i svoju namenu. Zgrada Radničkog doma je, kao kulturno dobro,  pod zaštitom države. 

Bez obzira na istoriski značaj zgrade, do sada, niko od nadležnih  u gradu, uključujući i  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, nije brinuo o zgradi. Jedini koji je ulagao i ulaže u zgradu je Savez samostalnih  sindikata grada Novog Sada i opština. Nebrojeno puta smo se obraćali i gradskim vlastima i Zavodu za zaštitu spomenika kulture sa zahtevom da se obezbede sredstva za renoviranje i sanaciju zgrade ali svaki put smo dobili isti odgovor „nemamo para“. Obratili smo se i sekretarijatu za kulturu ali smo dobili odgovor da nisu nadležni. Kada je 18.08.2011. godine objavljen javni poziv za učešće na knkursu za sufinansiranje radova na investicionom održavanju stambeno poslovnih zgrada (obnovi fasada) na teritoriji Grada Novog Sada od strane JP „Poslovni prostor“ podneli smo zahtev i potrebnu dokumentaciju. Obzirom da je jedan od elemenata kriterijuma bio značaj objekta za širu urbanu celinu naveli smo i dokumentovali značaj zgrade Radničkog doma kao kulturnog dobra. 

Dobili smo odgovor da naša ponuda nije uzeta u razmatranje iz razloga što u zgradi ne postoji poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu.  Na žalost, ovo je za komisiju bio jači argument od činjenice da je zgrada kulturno dobro, ukras našeg grada   i da joj je neophodna sanacija.

 Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je ponovo iz sopstvenih sredstava izvršio sanaciju fasade zgrade iz ulice Sonje Marinković. Izvođač radova je bio JKP „Stan“, a nadzorni organ Zavod za zaštitu spomenika kulture. 
Samo za postavljanje skele radi izvođenja radova bilo je neophodno dostaviti nadležnima u gradskoj upravi gomilu dokumentacije. Administracija je bila neumoljiva. Na pojedine saglasnosti  čekali smo nedeljama, a na saglasnost za početak radova čekali smo skoro dva meseca. U međuvremenu nas je posećivala i komunalna inspekcija. Pokušali smo da podnesemo zahtev za oslobađanje plaćanja takse za zauzeće javne površine ali nismo uspeli da saznamo kome treba da podnesemo zahtev i ko je nadležan da o tome odlučuje. Šetali su nas od  gradske uprave za komunalne poslove preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture do sekretarijata za kulturu. Na žalost niko nije znao odgovor na  pitanje „ko je nadležan“. Ponovo niko nije bio nadležan.

Bez obzira na birokratiju i apsolutno nerazumevanje značaja zgrade Radničkog doma, renoviranje fasade je završeno. Naša zgrada ponovo krasi Bulevar Mihajla Pupina i naš grad.

 bottom