top
Please update your Flash Player to view content.

Fondacija

Poštovani,

Vođeni idejom za stvaranjem boljih uslova za život i rad svim zaposlenima u Srbiji, ali i željom da svoje vreme i znanje iskoristimo za stvaranje bolje budućnosti osnovana je Fondacija
solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika.

Fondacija je osnovana kao neprofitna i nevladina organizacija sa ciljem obezbeđivanja zdravstvene rehabilitacije, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora svim zaposlenima
u centrima i objektima za odmor i rekreaciju. Fondaciju je osnovao Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, organizacija koja se svojim višedecenijskim radom i zalaganjem istakla u stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih.

Fondacija je obezbedila povoljne uslove za zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativni odmor u mnogim zdravstveno-rehabilitacionim centrima i objektima za rekreaciju širom Srbije i
inostranstva.

Sredstva Fondacije se obezbeđuju na osnovu Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu kod poslodavca, uplatama sindikalnih organizacija ili udruženja radnika, donacijama, dobrovoljnim
prilozima, poklonima ili drugim izvorima. Sredstva se uplaćuju na tekući račun Fondacije koji se vodi u Poslovnoj banci, a Finansijsko poslovanje Fondacije vodi Stručna služba Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Sredstva Fondacije su pod nadzorom i koriste se strogo namenski a uplatioci sredstava u svakom trenutku mogu izvršiti uvid u trenutno stanje svojih uplata i načina na koji su utrošena ta sredstva.

Visinu uplate sredstava u Fondaciju svojom odlukom donosi poslodavac, sindikat ili neki drugi oblik organizovanja. Od količine uplaćenih sredstava zavisi koliki broj zaposlenih ima
mogućnost da besplatno koristi usluge zdravstveno-rehabilitacionih centara i objekata za odmor i rekreaciju. Udruživanjem sredstava svih poverilaca Fondacije stvara se povoljniji ambijent za obezbeđivanje zdravstvene rehabilitacije i rekreativni odmor. Uplatilac sredstava samostalno odlučuje na osnovu definisanih kriterijuma o izboru radnika koji će koristiti usluge Fondacije kao i o destinaciji na kojoj će mu biti pružena usluga.

U skladu sa mogućnostima Fondacija će zaposlenima koji koriste sredstva pružiti priliku da članove svoje porodice povedu sa sobom pod istim uslovima koje je Fondacija obezbedila nosiocu
prava korišćenja.

Dugi niz godina na ovaj način Fondacija pruža pomoć i podršku u realizaciji zdravstvene rehabilitacije i rekreativnog odmora zaposlenih o čemu svedoče brojna pozitivna iskustva naših
korisnika zaposlenih u Neoplanti, Koteks Viskofanu, Prirodno-matematičkom fakutetu, Studenskom centru, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom sajmu, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu, Nacionalnom parku Fruška gora i dr.

U želji da i vaš kolektiv uključimo u našu plemenitu misiju pozivamo vas da nam se pridružite i svojim zaposlenima obezbedite kvalitetnu zdravstvenu rehabilitaciju i rekreativan odmor, što će nesumnjivo uticati na njihov bolji rad i veću produktivnost.

S poštovanjem,
Upravitelj
Jasna Plamenac

bottom