top
Please update your Flash Player to view content.
U subotu je u Vladi Republike Srbije, na inicijativu SSSS i UGS koji su članovi Socijalno ekonomskog saveta, održan je sastanak sa premijerom Aleksandrom Vučićem, kojem su između ostalih prisustvovali i predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije podpredsednik Radomir Šojanović i član Predsedništva Aleksandar Ničić.
Vezano za prosvetu, govorilo se o načinima poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih i mogućnostima ulaganja u ovu delatnost. Razgovaralo se još i o razlozima dužine trajanja pregovora i štrajka. Premijer je, nakon što je saslušao sagovornike, dao saglasnost da se preostala sporna pitanja urede u skladu sa predlozima sindikata i naglasio da se prosvetnim radnicima ne smeju odrediti manja prava u odnosu na druge delatnosti. Iz toga je proizašlo da će zahtevi sindikata vezani za članove 31, 56 i 60 biti prihvaćeni.
Predstavnici sindikata izdejstvovali su na sastanku da bude promena i u odredbi PKU koja definiše „druga primanja“, pa bi prečišćeni tekst predloga PKU trebalo da dobije i novu formulaciju člana 32.
Nakon sastanka, kojem su prisustvovali i ministri Srđan Verbić i Dušan Vujović, precizirano je da predstavnici sindikata odmah proslede resornom ministarstvu verziju PKU izmenjenu u skladu sa postignutim dogovorom, kako bi se proces usaglašavanja i priprema za potpisivanje dodatno ubrzao. Nakon konsultacija sa koalicionim sindikatima, nova verzija PKU je prosleđena u subotu popodne.
Dan pre održavanja sastanka sa premijerom, nakon zatražene podrške Sindikata obrazovanja Srbije od međunarodnih organizacija, direktor Evropskog komiteta sindikata obrazovanja Martin Remer poslao je dopis premijeru i ministrima čija su ministarstva uključena u izradu PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika. Gospodin Remer je izrazio spremnost da dođe u Srbiju i doprinese socijalnom dijalogu u obrazovanju.
Preuzeto sa sajta sindikata obrazovanja Srbije

bottom