top
Please update your Flash Player to view content.
Danas su u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počeli pregovori o novom PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Sastanku su pored predstavnika reprezentativnih sindikata prisustvovali Anamarija Viček državni sekretar u MPNTR, Jesenka Čvoro iz Ministarstva za rad, Ivana Milinković iz MDULS, Marina Hasanović iz MPNTR i predstavnici Ministarstva finansija.

U ime Sindikata obrazovanja Srbije sastanku su prisustvovali predsednica mr Valentina Ilić i Rade Erceg član Republičkog odbora i Komisije za PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika.

Stavovi Ministarstva prosvete su da je u postojećem PKU sporno definisanje bodovanja, prevoz, prava sindikalnih predstavnika, rad Komisije za tumačenje PKU i neka pravno terminološka pitanja, a ono što je novo kao predlog našeg sindikata je definisanje regresa, toplog obroka, novogodišnje nagrade i naknade za radni staž.

Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama ulazi u proceduru u decembru mesecu i do njegovog stupanja na snagu PKU mora da se usaglasi sa ovim zakonom i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Utvrđena je dinamika narednih sastanaka odnosno da će se sastanci održavati na desetak dana. Sindikat obrazovanja Srbije će predstavljati članovi Komisije za PKU koje je izabrao Republički odbor.

Takođe, sindikati obrazovanja su poslali DOPIS predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću u kom traže obećana finansijska uvećanja, kao i novogodišnju nagradu.

bottom