top
Please update your Flash Player to view content.
Potvrda socijalnog partnerstva

U Novom Sadu je danas potpisan novi Kolektivni ugovor koji će se primenjivati u NIS-u i četiri ćerke firme naše kompanije naredne tri godine. Dosadašnji Kolektivni ugovor sa pratećim aneksima po zakonu ističe nakon tri godine, 9. maja 2014. Tim povodom 6. marta su pregovarački timovi započeli, a 2. aprila uspešno okončali pregovore novog Kolektivnog ugovora.
Novi Kolektivni ugovor danas su potpisali generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko i predsednici dva reprezentativna sindikata, Goran Takić ispred JSO NIS a.d. i Milivoje Vojinović ispred JSO „NIS Naftagas“.  
Milivoje Vojinović, v.d. predsednika sindikata JSO „NIS Naftagas“:
„Zaključivanjem novog Kolektivnog ugovora za NIS a.d. u naredne tri godine stvorena je dobra osnova za stabilne uslove za rad zaposlenih, delovanje Sindikata i poslovanje Kompanije. Sve je to rezultat kompromisa i socijalnog dijaloga koji je u Kompaniji na vrlo visokom nivou, i nadamo se da će tako ostati i nadalje - za vreme primene novog  Kolektivnog ugovora.
Novim Kolektivnim ugovorom sačuvana su i zadržana sva prava iz prethodnog dokumenta i mogli bismo se pohvaliti da i nadalje imamo Kolektivni ugovor među najboljima u Srbiji i okruženju. Posebno nam je bilo važno da se Kolektivni ugovor primenjuje na sve zaposlene u četiri ćerke firme, što predstavlja dodatnu sigurnost za više od 1.500 zaposlenih.
Preostaje nam da u okviru navedenog socijalnog dijaloga nastojimo da se odredbe Kolektivnog ugovora primenjuju u punom obimu i kapacitetu, u šta ne sumnjamo.“
 

bottom