top
Please update your Flash Player to view content.
(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1.2007/13 od 11.septembra 2013.g.)
Iz obrazloženja
Prema utvrđenom činjeničnom stanju zaposlena je 29.novembra 2010.g. uputila pismeni zahtev za odlazak u penziju od 01.januara 2011.g. jer je, kako je navela u zahtevu, navršila 55 godina života i 34 godine i 9 meseci, bez staža u 2010-godini.Povodom takvog zahteva, tuženi-poslodavac, donosi rešenje kojim deklariše da je na osnovu zahteva tužiteljice, došlo do prestanka radnog odnosa sa danom koji je u zahtevu naveden kao dan prestanka radnog odnosa.
Pravo na starosnu penziju jeste pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja propisano članom 18.tačka 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Kako se ne radi o pravu koje proizilazi iz propisa o radu niti iz propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja, već iz propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, nije postojala obaveza poslodavca da proverava kada je tužiteljica stekla uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i o tome je obavesti.
Međutim, po stanovištu ovog suda, nepostojanje navedene obaveze, samo po sebi, s obzirom da je tužiteljica u svom zahtevu navela razlog zbog koga traži od poslodavca da donese rešenje o prestanku radnog odnosa, ne čini sporno rešenje zakonitim. Pod pretpostavkom da je tuženi poslodavac znao ili mogao znati u momentu donošenja rešenja da tužiteljica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, sporno rešenje bilo bi nezakonito u smislu jednog od osnovnih načela građanskog prava: načela savesnosti i poštenja.U konkretnom slučaju tužiteljica nije dokazala da je tuženi znao, odnosno mogao znati da ona ne ispunjava zakonom propisane uslove za sticanje prava na starosnu penziju ( nedostaje joj radni staž od 6 meseci). Rešenje o prestanku radnog odnosa nije moguće poništiti ni stoga što je tužiteljica zahtev za prestanak radnog odnosa dala u zabludi da ispunjava uslove za starosnu penziju. To s toga što prilikom podnošenja zahteva nije postupila sa dužnom pažnjom: pre podnošenja zahteva mogla je da se informiše kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o dužini penzijskog staža, što nije učinila. Članom 61.stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da strana koja je u zabludi može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude, osim ako pri zaključenju ugovora nije postupila sa pažnjom koja se u prometu zahteva.

bottom