top
Please update your Flash Player to view content.

(Član 236 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u vezi sa članom 35 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

Činjenica da je kod izvršnog dužnika donošenjem novog Pravilnika  o organizaciji i sistematizaciji poslova JP "Železnice Srbije" konkretno radno mesto izvršnog poverioca  prestalo da postoji, ne oslobađa dužnika  da odluku o vraćanju na poslove koje je obavljao pre izbora u istoj organizacionoj celini- odeljenju za tehničke poslove- na poslove  koje je po složenosti i stepenu njegove stručne spreme ranije obavljao i na kojima neće imati  manju zaradu od zarade koju  je imao pre izbora na profesionalnu funkciju i izvrši.

 

I z  o b r a z l o ž e nj a:


Uvidom u spise predmeta Veće je konstatovalo da je predlog za izvršenje u svemu saglasan sa izvršnom ispravom-presudom Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.P1-939/2010 od 29.04.2010.godine,kojom je tuženi  ovde izvršni dužnik obavezan  da tužioca vrati na poslove koje je obavljao pre izbora, u istoj organizacionoj celini na kojima neće imati manju zaradu od zarade  koju je imao pre izbora na profesionalnu funkciju u trajanju  dve godine po prestanku funkcije.

U konkretnom slučaju, po načelu formalnog legaliteta stekli su se svi uslovi za izvršenje u ovoj pravnoj stvari. Pravnu posledicu obaveze rasporeda na odgovarajuće radno mesto predstavlja  reintegracija zaposlenog  i podrazumeva  obavezu poslodavca da zaposlenog  vrati na ranije radno mesto koje je obavljao pre izbora  u istoj  organizacionoj celini odnosno na poslove na kojima neće imati  manju zaradu od zarade koju je imao  pre izbora na profesionalnu funkciju u trajanju  dve godine po prestanku funkcije. Obaveza dužnika nije prestala  da postoji iako je Pravilnikom  o  organizaciji i sistematizaciji poslova njegove poslove ukinuo.

(Rešenje Veća Osnovnog suda u Novom Sadu
posl.br.
IPV I 131/12 od 7.2.2012.godine)

 


bottom