top
Please update your Flash Player to view content.

(član 6. Zakona o okupljanju građana - „Službeni glasnik RS „br.29/01 i 101/05 )

Poštovanje zakazanog vremena održavanja javnog skupa može biti od značaja za ostvarivanjeprava na slobodu okupljanja,pogotovo u slučajevima kada sindikati zaposlenihorganizuju demonstracije povodom 1.maja ili kada udruženja žena orga nizujuskupove povodom 8.marta

(Odluka Ustavnog suda br.Už-4978/2010 od 29.februara 2012.godine)

 

O b r a z l o ž e nj e:


Odredbom člana 6 Zakona o okupljanju građana je propisano da prijavu za održavanje javnog skupa, sazivač podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova organizacionoj jedinici na području održavanja javnog skupa i da pored navedenog -prijava sadrži podatke o određenom (zakazanom ) datumu i vremenu održavanja i trajanja javnog skupa (stav 4).

Sindikati najčešće zakazuju i organizuju demonstracije povodom 1 maja - a udruženja žena povodom 8.marta - pa po odluci Ustavnog suda - u ovakvim slučajevima ako im se skupovi i demonstracije ne odobre baš za te datume (1.maj i 8 mart) narušavaju im se prava na slobodu okupljanja, pogotovo za sindikate iz razloga što bi održavanje takvih skupova po proteku navedenih praznika izgubilo smisao i oslabilo poruku.

Ovo je stav i Evropskog suda za ljudska prava / presuda Bačkovski i dr. protiv Poljske od 3. maja 2007.godine) jer je ocenio da država ne može da menja datum koji je organizator planirao za održavanje skupa jer kad bi se održao nakon što konkretno društveno pitanje izgubi na značaju uticaj tog skupa može biti ozbiljno umanjen.


bottom