top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanja i odgovori

U preduzeću u kome radim (u pitanju je javno preduzeće) deo zaposlenih je doneo odluku o stupanju u štrajk radi ispunjenja zahteva za smenu direktora preduzeća. Molim Vas da nam odgovorite da li je ovaj štrajk sa ovim zahtevom zakonit ili ne i koje su posledice za zaposlene?

/članovi 38,39 i 40 Statuta SSS grada Novog Sada i opština usvojen 9.decembra 2010.godine – preč.tekst, na snazi od 17.decembra 2010./
Ako u toku vršenja funkcije u organu sindikata, sindikalni funkcioner bude imenovan na obavljanje funkcije u državnom organu Vlade AP Vojvodine, da li u tom slučaju on treba da podnese ostavku zbog prestanka rada u organu sindikata ili mu funkcija prestaje imenovanjem, te koje su razlike i posledice u jednom i u drugom slučaju?

Da li se radi o krivičnom delu poslodavca, kad isti poziva predstavnike zaposlenih odnosno članove izvršnog odbora registrovanog sindikata i traži od njih da se iščlane iz postojećeg sindikata i osnuju nov sindikat /kompanije/?
Da li imamo pravo da protiv njega podnesemo krivičnu prijavu zbog navedenog a posebno što je „članu Odbora SO i predsedniku SO nudio radna mesta po izboru ukoliko istupe iz sindikata“ a kao dokaz da priložimo internu belešku u kojoj smo naveli sadržaj i razgovor sa poslodavcem?

(član 26.stav 1 tačka 7. Zakona o državnoj upravi)
U preduzeću gde sam zaposlen, poslodavac je doneo Pravilnik o radu u kom je mimo Zakona o radu propisao iznose naknada za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 105% od osnovice a za rad noću najmanje od 20% od osnovice, pa obrativši se Inspekciji rada ista me je uputila na Ustavni sud da se poništi navedeni akt iz razloga što oni nisu nadležni. Molim Vas da mi odgovorite, koja su prava inspekcije i da li oni stvarno nemogu da ponište očigledan nezakonit prvilnik o radu već me upućuju na Ustavni sud?

Šta se smatra poslovnom tajnom? Naime, poslodavac nam je uskratio dostavu traženih poslovno-finansijskih rezultata kao i troškova rada i zarada sa obrazloženjem da isti predstavljaju poslovnu tajnu pa Vas molimo da nam odgovorite šta se pod poslovnom tajnom podrazumeva i da li je poslodavac postupio zakonito? - sindikalna organizacija)


bottom