top
Please update your Flash Player to view content.

Pitanja i odgovori

Da li zaposleni kome su izborom na funkciju u sindikatu mirovala prava i obaveze ima pravo da se po prestanku funkcije vrati na rad kod poslodavca, i da li u slučaju kad je kod istog proglašen stečaj ima pravo na novčanu naknadu kao ostali zaposleni?

Da li i zaposleni na poslovima računovodstva u školama i ustanovama obrazovanja i vaspitanja, imaju pravo na korišćenje godišnjeg odmora za vreme školskog raspusta, kao nastavnici i vaspitači?

Bivši radnik preduzeća „D" obratio nam se sa pitanjem: Da li u slučaju podizanja tužbe zbog neisplaćenih zarada pored poslodavca može tužiti i vlasnika odnosno u konkretnom slučaju Vladu AP Vojvodine, koja je većinski vlasnik njihovog preduzeća i da li može od odgovornih lica tražiti da prekršajno odgovaraju za ne isplatu zarada, naknada i doprinosa?

ŠTA JE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ?

- nadležnost- sedište- način obraćanja- garantovana prava
- konvencijske zabrane-predstavka -postupak- jezik -trajanje
- uticaj odluka suda na zakonodavstvo zemlje članice-

Sa vlasnikom privatne pekare imala sam zaključen ugovor o radu na osnovu kog sam izvršila sve ugovorene obaveze, a vlasnik /gazda/ mi nije isplatio 11 zarada iz 2010.g. Podigla sam tužbu kod Osnovnog suda i isti je presudio i obavezao poslodavca da mi isplati zarade, pripadajuće kamate i dosuđene troškove. Međutim, kad sam zatražila sudsko izvršenje na računu poslodavca obaveštena sam da isti na računu nema sredstava i da se nalazi u blokadi. Napominjem da sam imala zaključen ugovor o radu za rad u pekari“A“ i presuda glasi na ime neisplaćenih zarada u navedenoj radnji. Vlasnik pored ove pekare ima još tri radnje na svome imenu /2 pekare i 1 poslastičarnicu/. Da li mogu svoje potraživanje po sudskoj presudi koje glasi na radnju „A“ naplatiti iz sredstava ostale tri radnje istog vlasnika.“


bottom