top
Please update your Flash Player to view content.
Da li se nad preduzećem koje je u postupku restrukturiranja može pokrenuti i voditi stečajni postupak?
Restrukturiranje u postupku privatizacije predstavlja promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koja omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine prema Zakonu o privatizaciji.

Postupak restrukturiranja započinje donošenjem Odluke o restrukturiranju od strane Agencije za privatizaciju.
Poverioci su dužni da pismeno prijave svoja potraživanja.
Sledi faza izrade programa restrukturiranja, koji se smatra donetim kada Agencija donese odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.
Sadržina programa restrukturiranja je regulisana zakonom i Uredbom o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije prema kojima program sadrži i način otplate dugova subjekta restrukturiranja, pa samim tim se predviđa i odlaganje izmirenja obaveza.
Doneti program restrukturiranja ima snagu izvršne isprave i smatra se ugovorom.
Iz navedenog proizilazi da se sve obaveze subjekta restrukturiranja, kao dužnika prema njegovim poveriocima, izmiruju na način predviđen programom restrukturiranja. U ovom slučaju nema mesta nesposobnosti za plaćanje na strani subjekta restrukturiranja u toku postupka restrukturiranja, jer nema dospelih obaveza za plaćanje, ni insolventnosti dužnika PA NE POSTOJE STEČAJNI RAZLOZI za sprovođenje bankrotstva nad takvim subjektom u skladu sa Zakonom o stečaju.

Konkretno, u iznetoj situaciji, po podnetom predlogu za pokretanje stečajnog postupka, stečajno veće mora doneti odluku kojom će takav predlog odbiti, usled nepostojanja stečajnog razloga.

bottom