top
Please update your Flash Player to view content.

Da li i zaposleni na poslovima računovodstva u školama i ustanovama obrazovanja i vaspitanja, imaju pravo na korišćenje godišnjeg odmora za vreme školskog raspusta, kao nastavnici i vaspitači?

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja / „Sl. glasnik RS „.br.72/09 i 52/011/ članom 138. propisana je obaveza da svi zaposleni u školi, po pravilu, koriste godišnji odmor za vreme školskog raspusta.Adekvatne odredbe o korišćenju godišnjeg odmora sadrže i odredbe Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju /“Sl.glasnik RS“,br.18/10/ i Zakona o visokom obrazovanju / „Sl.glasnik RS“ .br. 76/05 i 100/07/.

Važeći Zakon o radu / "Sl.glasnik RS",br. 24/05 i 61/05 / članom 74. propisuje odredbu da se dužina godišnjeg odmora nastavnog i vaspitnog osoblja u vaspitno-obrazovnim ustanovama utvrđuje zakonom

U skladu sa pojmom "zaposleni" pod tim izrazom smatraju se svi zaposleni bilo da su nastavnici, vaspitači, stručni saradnici, istraživači, administrativni radnici, pomoćni i svi drugi zaposleni, bez obzira na stepen i vrstu posla koje obavljaju u pred školskoj ustanovi,osnovnoj i srednjoj školi ili na ustanovama visokog obrazovanja.

Navedenom odredbom, Zakon ne utvrđuje samo godišnje odmore nastavnog i vaspitnog osoblja nego godišnje odmore svih zaposlenih u ovim ustanovama ili organizacijama.

Pravo na godišnji odmor za vreme školskog raspusta imaju svi zaposleni, a ne samo vaspitno i nastavno osoblje.

Ovi zakoni ne regulišu pitanje postojanja uslova za samo sticanje prava na godišnji odmor kako na pun godišnji odmor,tako i na mogućnost da se zaposleni odreknu prava na godišnji odmor, njegovu dužinu trajanja, na pravo na srazmerni deo za mesec dana rada u kalendarskoj godini, korišćenje godišnjeg odmora u delovima, na raspored korišćenja godišnjeg odmora niti na mogućnost naknade štete u slučaju da se krivicom poslodavca zaposlenom ne omogući korišćenje godišnjeg odmora ali se na sve ove uslove imaju primeniti u svemu odredbe članova 68 do člana 76. Zakon o radu i odredbe posebnih i kolektivnih ugovora za savku od navedene tri delatnosti obrazovanja i vaspitanja.


bottom