top
Please update your Flash Player to view content.

(Član 165 stav 1.tač.2 Zakona o radu)
U decembru 2012. godine punim 65. godina starosti i 42.godinu radnog staža. Poslodavac zahteva a ja sam saglasan, da ostanem na radu i u radnom odnosu do daljeg, bez vremenskog ograničenja, pa me interesuje da li je ovaj moj ostanak na poslu u skladu sa zakonom ili ne?

Zakon o radu/Sl.glasnik RS,broj 24/05 i 61/05/ odredbom člana 175.stav 1 tačka 2. propisuje da radni odnos prestaje: “kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumeju“.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju /Sl.glasnik RS, broj : 34/2003, 64/2004-odl. USRS, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006-odl. USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010 i 93/2012. godinu/ članom 19. kao uslove za sticanje prava na starosnu penziju propisuje: 1. navršenje 65 godina (m) odnosno 60 (ž) godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja; 2. navršenje 40(m)odnosno 38 (ž) godina staža osiguranja i najmanje 58 godina života i 3.navršenje 45 godina staža osiguranja.

Iz navedenih odredbi oba zakona proizilazi ustanovljeno pravo poslodavca da može odlučiti da zaposlenom koji je navršio 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja prestane radni odnops.

Znači, može a ne mora.

Ne mora, pod uslovom ako se sa zaposlenim dogovori da isti nastavi sa radom do daljnjeg.

Znači, uslov je saglasnost zaposlenog i poslodavca, sačinjena u obaveznoj pismenoj formi da zaposleni ostaje u radnom odnosu .

Ovde se sasvim opravdano postavlja pitanje: Koliko dugo zaposleni može ostati u radnom odnosu, odnosno do kojih godina života i godina staža?

Odgovor je: Zakon ne ograničava vreme (godina života i godina staža) do kog zaposleni može ostati u stalnom radnom odnosu.

Toga ograničenja nema. Sve dok postoji saglasnost oba lica, zaposleni ostaje u radnom odnosu, bez bilo kakvog ograničenja i po pitanju godina života i po pitanju godina staža.

Ovo se odnosi na zaposlene oba pola. Tu se razlike ne prave.


bottom