top
Please update your Flash Player to view content.

Šta se smatra poslovnom tajnom? Naime, poslodavac nam je uskratio dostavu traženih poslovno-finansijskih rezultata kao i troškova rada i zarada sa obrazloženjem da isti predstavljaju poslovnu tajnu pa Vas molimo da nam odgovorite šta se pod poslovnom tajnom podrazumeva i da li je poslodavac postupio zakonito? - sindikalna organizacija)


Pojam poslovne tajne određen je Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“,br.36/2011 i 99/2011 -verzija na snazi od 1.2.2012.) i to jednom opštom definicijom koja glasi: "poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.“

Da bi se neki podatak mogao smatrati poslovnom tajnom neophodno je da se ispune određeni uslovi a to je :

 • da budu upotrebljivi u nameri da očuvaju određen položaj privrednog subjekta a tako isto i da taj položaj unapređuju

 • da subjekt neizostavno preduzme određene radnje i faktički i pravno da podatak zaštiti od svih nepozvanih lica na način da bez velikih poteškoća nemogu saznati njegov sadržaj

 • da ti podatci ako se puste u promet imaju ekonomsku vrednost

  Poslodavac svojim aktom ne može kao poslovnu tajnu odrediti sve podatke koji se

  odnose na poslovanje društva.

  Ne može se svaki podatak po volji poslodavca proglasiti poslovnom tajnom.

  Po zakonu se ne može smatrati poslovnom tajnom informacija koja je po samom Zakonu propisana kao obavezna (u skladu sa načelom javnosti rada) koja se odnosi na povredu zakona, poslovnog morala i dobre prakse poslovanja (radi prikrivanja nedopuštenih radnji) kao i informacija koja osnovano ukazuje na mogućnost (sumnja) o postojanju korupcije u društvu.

Podatak koji se može proglasiti poslovnom tajnom može biti: proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni kao i rezultat studije ili istraživanja ali i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje pa čak i uputstvo internog karaktera i tome slično.

Da bi neki podatak mogao biti tajan on mora ispunjavati element tajnosti što se ne stiče samim proglašenjem za takvog. To znači da elementa tajnosti nema kod podatka o načinu izrade, funkcionisanja ili o sastojku nekog proizvoda koji se lako može jednostavno utvrditi kupovinom na tržištu. Objavljivanje takvih podataka bilo bi zakonito.

Zakon o radu /“Sl.glasnik RS“, br.24/05-sa novelama/članom 209 ovlašćuje sindikat da ima pravo da traži da bude obavešten od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih odnosno članova sindikata a to su ostvareni poslovno-finansijski rezultati rada i poslovanja, troškovi proizvodnje i svakako troškovi rada zaposlenih (zarada) njihova uporedna kretanja i svemu ostalom u odnosu na ekonomsko,radno i socijalno pitanje koje je "od značaja za položaj zaposlenih"

Na osnovu navedenog u konkretnom slučaju poslodavac nije imao pravo da sindikalnoj organizaciji uskrati dostavu traženih pokazatelja rada i poslovanja, troškova rada i zarada pozivajući se na akt o poslovnoj tajni. Vama na raspolaganju stoji mogućnost obraćanja Povereniku za informacije od javnog značaja kao nadležnom organu države za zaštitu i ostvarivanje Vašeg prava.


bottom