top
Please update your Flash Player to view content.

Da li je neophodno da se prvo u opštem aktu reguliše mogućnost da se kao povreda radne obaveze  reguliše zabrana konkurencije i da se tek nakon toga ponudi zaposlenom  aneks ugovora o radu ?

Za otkaz ugovora o radu po osnovu povrede radne obaveze bitno je da  su povrede utvrđene ugovorom o radu ili opštim aktom. U opštem aktu nabrajaju se povrede radne obaveze koje se imaju primeniti na sve zaposlene dok se ugovorom o radu sa svakim zaposlenim mogu utvrditi radne obaveze i to samo one koje su specifične po prirodi posla. Prema tome ako se u ugovoru o radu utvrdi da je povreda radne obaveze nepridržavanje radnji utvrđenih zabranom konkurencije  u toku trajanja ugovornog radnog odnosa, u slučaju nepridržavanja istog zaposlenom poslodavac može da otkaže ugovor o radu. Naime, ne mora se svaka povreda ugovoriti samo u opštem aktu već zakonodavac dozvoljava da specifične povrede mogu da se utvrđuju i ugovorom o radu.


bottom