top
Please update your Flash Player to view content.

Sa vlasnikom privatne pekare imala sam zaključen ugovor o radu na osnovu kog sam izvršila sve ugovorene obaveze, a vlasnik /gazda/ mi nije isplatio 11 zarada iz 2010.g. Podigla sam tužbu kod Osnovnog suda i isti je presudio i obavezao poslodavca da mi isplati zarade, pripadajuće kamate i dosuđene troškove. Međutim, kad sam zatražila sudsko izvršenje na računu poslodavca obaveštena sam da isti na računu nema sredstava i da se nalazi u blokadi. Napominjem da sam imala zaključen ugovor o radu za rad u pekari“A“ i presuda glasi na ime neisplaćenih zarada u navedenoj radnji. Vlasnik pored ove pekare ima još tri radnje na svome imenu /2 pekare i 1 poslastičarnicu/. Da li mogu svoje potraživanje po sudskoj presudi koje glasi na radnju „A“ naplatiti iz sredstava ostale tri radnje istog vlasnika.“


Zakonom o izvršenju i obezbeđenju uređuje se postupak izvršenja i obezbeđenja potraživanja, postupak sprovođenja izvršenja i obezbeđenja i uslovi za obavljanje delatnosti izvršitelja.Zakon će se primenjivati od 17.septembra 2011.godine i danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o izvršnom postupku iz 2004.( „Službeni glasnik Republike Srbije" br.125/04).

U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, sadržan je niz novih rešenja čiji je cilj efikasnije i brže sprovođenje izvršnog postupka. Odredbom člana 13 i 15 Zakona kao izvršna isprava označena je izvršna odluka suda (sudska presuda) kojom je naloženo ispunjenje potraživanja ako je ista postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje odnosno ako je ista snabdevena sa klauzulom pravosnažnosti i izvršnosti. Zakon kao sredstvo i predmet izvršenja radi ostvarenja novčanog potraživanja navodi: prodaju pokretnih stvari, prodaju nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.Zakonom o radu, članom 5 („Službeni glasnik RS“ br.24/05 i 61/05) određen je pojam poslodavca i propisano da je poslodavac domaće i strano pravno ili fizičko lice-preduzetnik koji zapošljava, koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost

Zakonom o privatnim preduzetnicima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 ) članom 1a. dat je istovetan pojam preduzetnika a članom 7 propisano da za obaveze kojeproisteknu u obavljanju delatnosti radnje, osnivač odgovara celokupnom svojom imovinom.

U konkretnom slučaju, primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 17.09.2011.g. Vi ćete moći da svoje potraživanje po presudi za neisplaćene zarade, dosuđene kamate i troškove naplatite iz svih sredstva pokretnih i nepokretnih koje se nalaze u svim radanjama na imenu preduzetnika koji im je osnivač. Konkretno, ako Vam presuda glasi na radnju “A“ bez obzira što na njenom računu nema sredstva Vi možete kao drugo sredstvo izvršenja na pokretnim stvarima tražiti popis, plenidbu, procenu i prodaju radi naplate svih stvari koje se nalaze u druge dve radnje i poslastičarnici , iako tamo niste radili ali samo na sredstvima, a ne i na računima tih radnji iz razloga što Narodna banka Srbije, ne dozvoljava izvršenje na računima koji nisu sadržani u presudi, a kako je propisano da se za obaveze odgovara celokupnom imovinom to se možete naplati iz svih sredstava i u svim radnjama jednog osnivača koji vam je dužnik.


bottom