top
Please update your Flash Player to view content.

(član 26.stav 1 tačka 7. Zakona o državnoj upravi)
U preduzeću gde sam zaposlen, poslodavac je doneo Pravilnik o radu u kom je mimo Zakona o radu propisao iznose naknada za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 105% od osnovice a za rad noću najmanje od 20% od osnovice, pa obrativši se Inspekciji rada ista me je uputila na Ustavni sud da se poništi navedeni akt iz razloga što oni nisu nadležni. Molim Vas da mi odgovorite, koja su prava inspekcije i da li oni stvarno nemogu da ponište očigledan nezakonit prvilnik o radu već me upućuju na Ustavni sud?

Zakon o državnoj upravi( „Sl.glasnik RS“,br.20/92,6/93.48/93,53/93,67/93,48/94,49/99,79/05,101/05 i 87/2011 ) članom 31. propisuje pravo inspektoru (rada) da poslodavcu ukaže da njegov opšti akt nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom uz istovremeno pravo da predloži da se određene nezakonitosti otklone najduže u roku od 60 dana a ako poslodavac ne postupi inspektor je ovlašćen da u skladu sa članom 26.stav 1 tačka 7. Zakona o državnoj upravi - pokrene inicijativu kod ovlašćenog organa za obustavljanjeod izvršenja odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg aktaorgana ili organizacije koja vrši poslove državne uprave odnosno za obustavljanje odizvršenja opšteg akta preduzeća, ustanove ili druge organizacije ako isti nisu u skladu sa Ustavom i zakonom.
U konkretnom Vašem slučaju, očigledno je da je ovlašćeni inspektor u svemu postupio u skladu sa ovlašćenjima kojima raspolaže, te nakon ukazivanja u čemu se neusaglašenost konkretnog akta sastoji a u slučaju da poslodavac po isteku datog roka ne postupi po ukazivanju, inspektor jedino ima ovlašćenje da podnese inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije, radi ocene ustavnosti i zakonitosti predmetnog akta poslodavaca.


bottom