top
Please update your Flash Player to view content.

Zakon o radu (član 114)

Zaposleni imaju pravo na naknadu zarade u visini minimalne zarade, ukoliko je 65% njihove prosečne zarade u prethoda tri meseca manje od važeće minimalne zarade.

"Članom 114. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno.
Ovo znači da zaposleni imaju pravo na naknadu zarade u visini minimalne zarade, ukoliko je 65% njihove prosečne zarade u prethoda tri meseca manje od važeće minimalne zarade."
(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-692/2011-02 od 8.9.2011. godine)

bottom