top
Please update your Flash Player to view content.

Komentari zakona

Postojeći Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Službeni glasnik RS, br.46/95, 66/01 i 62/06) iako je pretrpeo manje izmene i dopune u 2001, 2005 i 2006.g. u suštini nije bitnije izmenio osnovnu koncepciju ovog zakona postavljenu još 1995. godine kada je u osnovi i donet. Postojeći zakon sadrži 60 članova, a predlog Izmena i dopuna broji 50 članova: S obzirom da su se za ovih 15 godina od dana donošenja bitno promenili uslovi i način obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju na teritoriji Srbije, ovim izmenama i dopunama pristupilo se novom načinu uređivanja prevoza, a nova rešenja koja sadrži Predlog zakona ogledaju se u sledećem: da se otklone poremećaji nastali u unutrašnjem saobraćajnom tržištu, da se precizira i popravi položaj privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza u drumskom saobraćaju i da se doprinese sprečavanju pojava nelegalnog obavljanja prevoza.

(član 163 Zakona o radu Sl.gl.RS br.24/05 i 61/05)

Pitanje: Da li su zaposleni koji su zatečeni na radu na dan 31.12.2010.g  odgovorni i obavezni  da nadoknade štetu utvrđenu u prodajnom objektu  iskazanu kao  manjak po završnom inventarisanju i sravnjenju lista popisa i stvarnog stanja u slučaju  da  poslodavac zahteva da štetu  solidarno snose  u jednakim delovima svi zaposleni iako  su   pojedini zaposleni ukazivali da su vršene krađe od poznatih lica, da su iste prijavljivane odgovornim licima, da postoji  nedopustvo mali broj prodavaca u objektu preko ( 3 prodavca u objektu  veličine 500m2)   da bezbednost i nadzor nije adekvatan i da postoje nesravnjene inventarne liste  u poslednje tri godine  kao  i da se mnoga lica- zaposleni  više ne nalaze na radu kod poslodavaca, a ranije su radila u navedenom periodu ?

(član 191. Zakona o radu  „Sl.glasnik  RS“ br. 25/05 i 61/05)

Pitanje: Da li je sud obavezan da na zahtev poslodavca odluči da radnika ne vrati na posao iako je sud utvrdio da je otkaz nezakonit i da li je to obavezno i u slučaju ako sam radnik ne želi da se vrati na rad i koja su mu prava po osnovu toga?

(Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  Sl.glasnik RS br.101/2005 ,u vezi sa članom 80. stav 2 Zakona o radu Sl.-glasnik RS br.24 / 2005.i 61/05)

Pitanje: Da li se povredom na radu / izvrnućem stopala desne noge  krećući se po krugu preduzeća /  može smatrati povreda nastala u toku radnog vremena  i da li u tom slučaju postoji odgovornost poslodavca kada je poslodavac jasno označio zabranu prolaza preko navedenog prostora? 

Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“ br.9/2011.) koja stupa na snagu 24. februara 2011. godine, dopunjen je Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“ br. 64/05.,89/06.,85/08.,90/08.- ispr. 15/09.,21/10. i 46/10. - u daljem tekstu Program), u delu IV – koji se odnosi na način rešavanja viška zaposlenih.


bottom