top
Please update your Flash Player to view content.

Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - dalje: Zakon) u celini se uređuju mere i ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Zakon propisuje da se pušenje zabranjuje u svakom zatvorenom radnom prostoru i javnom prostoru i u prostoru koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite, vaspitno-obrazovne delatnosti, društvene brige o deci, socijalnog staranja, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoren prostor namenjen održavanju pozorišnih, bioskopskih i drugih predstava.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona inspektor je ovlašćen da:

- pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikupi potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu sa ovim zakonom;

- sasluša i uzme izjave od lica koja su, pušenjem, narušila zabranu pušenja, kao i od odgovornog lica odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja;

- izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom;

- protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica kao i protiv pravnog lica i preduzetnika, bez odlaganja, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

- obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom.

Inspektor će, o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku, sačiniti zapisnik koji sadrži nalaz stanja i obavezno ga dostaviti subjektu nad kojim je izvršen nadzor.

Zakon definiše pušenje kao posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše. U skladu sa navedenim zakonom, duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, "bidis", "kreteks", "stiks" i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa Zakonom o duvanu.

Nijednim zakonom, a ni podzakonskim aktom nije uređeno pitanje pušenja elektronskih cigareta. S obzirom na navedeno, a i uzimajući u obzir činjenicu da je dim, koji se oslobađa korišćenjem elektronske cigarete, zapravo obična para, koja nema štetnih elemenata, odnosno ne šteti okolini i ljudima u okruženju, stav Inspektorata za rad je da se elektronska cigareta može koristiti u zatvorenim radnim prostorijama.


bottom