top
Please update your Flash Player to view content.

Akcionim planom se utvrđuju prioriteti, ciljevi i mere za unapređenje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji Grada Novog Sada. Pravni osnov za donošenje Akcionog plana je odredba 41. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kojom je utvrđeno da nadležni organ lokalne samouprave može po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje usvojiti lokalni akcioni plan zapošljavanja.

Već u uvodnom delu se napominje da se za uspešno ostvarivanje Akcionog plana i predviđenih prioriteta i mera podrazumeva aktivno učešće i saradnju svih institucija i socijalnih partnera. Akcioni plan se sastoji iz 12 poglavlja.

Posle prvog, Uvodnog dela, drugi deo nosi naziv Ekonomska situacija na teritoriji grada i govori o tome da je neophodno da se u što većoj meri privuku strane investicije i konstatuju se problemi koji se tu uočavaju. U ovom poglavlju se govori i o podršci sektoru malih i srednjih preduzeća, koja su najefikasniji i sve značajniji deo privrede, te je potrebno obratiti posebnu pažnju na njihov razvoj. Takođe ovde se još govori i o razvoju plasmana visokih tehnologija i unapređenju obrazovnog sistema i turizma i razvoju poljoprivrede.

Treći deo govori o stanju na tržištu rada na teritoriji grada gde se govori o modernizaciji usluga Nacionalne službe za zapošljavanje, ugroženim grupama nezaposlenih lica, broju nezaposlenih, strukturi (ponudi i potražnji) zanimanja i programima koje sprovodi grad u cilju povećanja broja zaposlenih.

Četvrti deo je naslovljen kao Politika zapošljavanja grada i govori o tome da je osnovni cilj strategije politike zapošljavanja Grada povećanje zaposlenosti, odnosno uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti praćenom rastom učešća odraslog stanovništva na tržištu rada. Poseban značaj, pored Nacionalne službe za zapošljavanje, se daje i Gradskoj upravi za privredu, koja obavlja poslove praćenja stanja u oblasti politike zapošljavanja, unapređenja i sprovođenja mera za podsticanje zaposlenosti i Savetu za zapošljavanje.

Poseban deo posvećen je do sada realizovanim projektima u Novom Sadu.

Deo Problemi u sprovođenju politike zapošljavanja na teritoriji grada Novog Sada konstatuje probleme kao što su  nedostatak poslova, niska zaposlenost, nezaposlenost mladih, neusaglašenost ponude i potražnje radne snage, višak zaposlenih, starosna struktura zaposlenih, kvalifikaciona struktura nezaposlenih i  siva ekonomija koja je u veoma visokom procentu izražena.

Zatim se govori o teže zapošljivim kategorijama lica, kao što su invalidi, romi i sl., Ciljevima politike zapošljavanja za 2011.godinu (povećanje zaposlenosti, povećanje nivoa obrazovanja nezaposlenih, socijalna inkluzija), Prioritetima politike zapošljavanja za 2011.godinu (Podsticanje zapošljavanja, povećanja nivoa obrazovanja nezaposlenih, socijalna uključenost marginalizovanih grupa, kao i drugih ciljeva ostvaruju se realizacijom prioriteta aktivne politike zapošljavanja), Merama zapošljavanja (dodatne obuke, javni radovi, programi za zapošljavanje, subvencijama za zapošljavanje), Planiranim sredstvima i Nadležnostima za sprovođenje Akcionog plana.

Sindikat kao socijalni partner spominje se jedino u okviru Saveta za zapošljavanje gde se navodi da ''SSS grada Novog Sada predlaže jednog člana.


bottom