top
Please update your Flash Player to view content.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2011. godinu usvojenom u junu 2011. godine, opredeljena su sredstva za pomoć zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Dana 28.10.2011.godine održana je Skupština grada na kojoj je usvojena Odluka o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada. Način i rokovi prenosa sredstava su bliže uređeni Sporazumom koji su zaključili Grad Novi Sad i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Dana 14.12.2011.godine kontaktirana je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu i iz neposrednog razgovora došlo se do sledećih informacija:

Trudnice koje se nalaze na održavanju trudnoće kao ni njihovi poslodavci, NEMAJU NIKAKVU OBAVEZU ni prema Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, ni prema Fondu za zdravstveno osiguranje, da bi se trudnici isplatila pomoć iz gradskog budžeta. Naime, poslodavac redovno prijavljuje bolovanje trudnice koja se nalazi na održavanju trudnoće Fondu za zdravstveno osiguranje. Fond za zdravstveno osiguranje šalje spisak sa imenima svih trudnica koje su na bolovanju zbog održavanja trudnoće Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu. Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu nakon toga uplaćuje tih 35 % do punog iznosa zarade na račun poslodavca koji je dužan da ta sredstva isplati trudnici, a trudnici Gradska uprava naknadno šalje rešenje kojim se utvrđuje ovo njeno pravo.

Dakle, poslodavci imaju obavezu da prijave redovno bolovanje zaposlene trudnice i nakon što im se uplate sredstva od strane Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, da isplate ta sredstva trudnici.


bottom