top
Please update your Flash Player to view content.

/Zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji ("Sl.glasnik RS", br. 119/2012 - stupio na snagu 25.12.2012. godine)/

Propisi kojima je uređen postupak privatizacije (Zakon o privatizaciji - "Sl.glasnik" RS, br.38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 30/2010 i 93/2012) Zakon o Agenciji za privatizaciju ("Sl.glasnik RS",br. 30/2010)Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ( "Sl.glasnik RS", br. 30/2010) kao i sijaset drugih podzakonskih akata tokom primene u zadnjih 12 godina, više puta su menjani odnosno dopunjavani.

Poslednjim izmenama izvršenim Zakonom o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji ("Sl.glasnik RS", br. 119/2012, stupio na snagu 25.12.2012. godine) izvršena je potpuna promena postojećih odnosa koja se odnosi na restrukturiranje u delu kojim se zabranjuje prinudno izvršenje pravosnažnih sudskih odluka sve dok se subjekt privatizacije nalazi u restrukturiranju bez obzira na dužinu trajanja postupka .Pošto su postupci bili suviše dugotrajni i spori stekli stekli su se uslovi da se postojeći pravni okviri po ovom pitanju promene. Promeni su sigurno doprinele i sledeće okolnosti: Prva je ta da je Vrhovni kasacioni sud povodom sprovođenja izvršenja u slučajevima subjekta privatizacije 24.2.2011.g. zauzeo stav koji glasi:

"Izvršni postupci koji se odnose na naplatu novčanih potraživanja iz radnog odnosa utvrđenih izvršnim ispravama protiv dužnika,subjekta privatizacije u restrukturiranju, neće se prekidati. Prekinuti postupci će se nastaviti i okončati."

Druga je ta da je Evropski sud za ljudska prav zauzeo stav da je Republika Srbija postojećom odredbom člana 20ž onemogućila radnike da naplate svoja potraživanja. I ista je dužna da ta potraživanja izmiri.

Kao posledicu navedenog pristupilo se donošenju Zakona o izmeni Zakona o privatizaciji tako da član 20ž stav 1 i 6. menjaju se i glase:

Stav 1.

Od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja A NAJKASNIJE DO 30.JUNA 2014.GODINE , ne može se protiv subjekta privatizacije,odnosno nad njegovom imovinom,odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Stav 6.

Zabrana iz stava 1 ovog člana primenjuje se NAJKASNIJE DO 30.JUNA 2014.GODINE.

Izmenama navedenog stava o pomeranju roka do kraja juna 2014.godine, imaće za posledicu da će svi državni poverioci imati pravo da naplate svoja potraživanja, čim se donese odluka o okončanju restrukturiranja a nakasnije do 30.6.2014.godine, ne čekajući da se uplati prodajna cena U praksi ovo će značiti da će poverioci naplatom svojih potraživanja blokirati račune subjekata privatizacije i na taj način će im biti onemogućeno dalje poslovanje., što će dovesti do otvaranja postupka stečaja a što će opet imati za posledicu uvećanje stope nezaposlenosti.


bottom