top
Please update your Flash Player to view content.

Sva preduzeća do 29. januara, treba da imaju kolektivne ugovore potpisane između sindikata i poslovodstva. To znači, objašnjava predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Novog Sada Vladimir Gvozdenović, da u preduzećima gde je kolektivni ugovor postojao on do četvrtka treba da se usaglasi s regulativom Zakona o radu donetog polovinom jula 2014. godine, a u firmama gde su prava i obaveze zaposlenih regulisani ugovorima o radu, do sutra treba da se potpišu kolektivni ugovori.


– Međutim, zakon je jedno, a stvarnost drugo – kaže Gvozdenović, misleći na to što Zakonom o radu nisu propisane kazne za one poslodavce koji ne potpišu kolektivni ugovor jer sindikat, smatra, ima dobru volju i kapacitete da reguliše odnose između sveta rada i kapitala kolektivnim pregovaranjem. – Poslodavac je dužan da učestvuje u socijalnom dijalogu, ali nije u obavezi da potpiše kolektivni ugovor, pa ukoliko ga ne parafira, donosi Pravilnik o radu koji radnik mora da potpiše jer nema drugog izbora, pošto se živi u vremenu kad je radno mesto privilegija u odnosu na broj nezaposlenih.
Po njegovim rečima, u zemljama EU kolektivno pregovaranje je obaveza poslodavaca, pa tako na primer u Nemačkoj više od 90 odsto preduzeća ima jake sindikate, i zaposleni prava i obaveze ostvaruju posredstvom kolektivnog ugovora.


– U našem gradu već osam godina uspešno radi Socijalno-ekonomski savet. Odlična je saradnja između predstavnika vlasti u lokalnoj samoupravi, Unije poslodavaca i sindikata – naglašava Gvozdenović, i dodaje da je, upravo zahvaljujući dosadašnjem uspešnom radu SES-a, sindikat (Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata Novog Sada)  pokrenulo inicijativu kod Unije poslodavaca da se potpiše kolektivni ugovor za Grad Novi Sad.
Doduše, Gvozdenović kaže, ne želeći da kvari dobru saradnju s poslodavcima, da nije načisto da li je Unija pravi predstavnik jer u našem gradu, osim uslužne delantosti, praktično nema privrede, u smislu proizvodnje.


– Privatnici neće da čuju ni „s” od sindikata, a bez zadovoljnog radnika nema ni zadovoljnog poslodavca i obrnuto. Na primer, u građevinarstvu je kolektvni ugovor na nivou grane istekao polovinom 2014. godine, a novi nije potpisan. Tri najveće građevinske firme u Novom Sadu  niti imaju sindikat, niti imaju volju da potpišu kolektivni ugovor. Ali ima i pozitivnih primera. Grad Novi Sad kao osnivač javnih komunalnih preduzeća počeo je pregovore sa Sindikatom zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti.


I u Radio-televiziji Vojvodine pregovori o kolektivnom ugovoru treba da se završe ubrzo – ističe Gvozdenović.Napominje da je Sindikat član Evropske konfederacije sindikata EU, premda Srbija nije članica, ali da je učinjen presedan. Navodi da su sindikalnu centralu u Beogradu lane posetili predstavnici Svetske organizacije sindikata koji predstavlja više od 180 miliona radnika, i sastali se s politički vrhom, u nameri da ukažu na važnost donošenja zakona u socijalnom dijalogu.


Preuzeto iz novina “Dnevnik”; autor Z. Delić


bottom