top
Please update your Flash Player to view content.
Samo jedna trećina odredbi srpskog Zakona o radu je u skladu sa Evropskom društvenom poveljom, stoji u danas objavljenom izveštaju Saveta Evrope. "Od 22 odredbe, osam su u skladu sa poveljom, tri je krše, dok za preostalih jedanaest nema dovoljno podataka za ocenu”, navodi se u izveštaju Komiteta za društvena prava SE. Kao članica SE i potpisnica Evropske društvene povelje kojom se utvrđuju minimalna socijalna prava, Srbija se obavezala da podnosi relevantne zakone na ocenu Komitetu i da postupa u skladu sa preporukama.
Međutim, Komitet je u današnjem izveštaju konstatovao da je Srbija pretprošle godine za gotovo tri meseca probilla rok za slanje zakona na ocenu, a zatim se oglušila o zahteve da dostavi dodatne informacije.
Na osnovu raspoloživih podataka, Komitet je zaključio da je osam odredbi u skladu sa Poveljom, ali da je paragrafi koji se odnose na pravo na pravičnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje krše.
Reč je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u slučaju otpuštanja, pravo na štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa.
U izveštaju se navodi da Srbija, uprkos ponovljenim zahtevima, nije dostavila podatke o još 11 odredbi, tako da nije moguće utvrditi jesu li u skladu sa Poveljom i traži se da to što pre učini.
Tekst preuzet sa „Blic“ portala

Šta će se dogoditi nakon ovakovog izveštaja Saveta Evrope? Da li će neko odgovarati za učinjeno, tj. za grešku koja je napravljena?

bottom