top
Please update your Flash Player to view content.
Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. XII 1985. godine kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere. Od tada se svake godine 5. decembra obeležava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj ovog dana je da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
Šta je u stvari volontiranje? Volontiranje je u smislu Zakona o volontiranju, organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi.

U očima volontera, tj. u načelima nevladinih organizacija koje se bave volontiranjem, volontiranje je sredstvo promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti kroz samoinicijativno delovanje, bez očekivanja materijalne nadoknade, a za dobrobit društva u celini.
U zemljama razvijenih demokratija volonterski angažman važan je šraf na gotovo svim nivoima društva, od svakodnevice do promovisanja društveno važnih pozitivnih promena. Takođe, rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i tražen, te je vrlo značajna i gotovo obavezna preporuka za svako dalje zapošljavanje.
Kakvo je stanje u Srbiji što se tiče volonterizma?
Ako izuzmemo nevladine organizacije koje se bave ovom tematikom ili koje pretežno rade na ovaj način i pod ovim uslovima, u Srbiji je, nažalost, volontiranje najčešće asocijacija za način borbe za radno mesto(iz ugla volontera) i pokušaj što dužeg zadržavanja volontera na volonterskom radu zarad dobrobiti firme ili ličnog interesa(iz ugla poslodavca). Naime, sve više nezaposlenih, pre svega mladih ljudi, kao opciju za pronalaženje posla vide u volontiranju u nekoj firmi. I to bi bilo u redu, da poslodavci, u najvećem broju slučajeva, ne pokušavaju da volontere što duže eksploatišu da im rade besplatno i popunjavaju radno mesto, a kad dođe vreme da se govori o konkretizaciji saradnje u vidu dobijanja posla, volonteri najčešće dobiju odgovor da ne postoji mogućnost za plaćeno radno angažovanje. Volonter tada, naravno odustaje od volontiranja i odlazi iz firme, a na njegovo mesto dolazi drugi volonter pun entuzijazma i nade da će na taj način doći do plaćenog rada...i tako u krug iako u Članu 8 Zakona o volontiranju jasno stoji da je zabranjeno organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti i da je zabranjeno volontiranje kojim se zamenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu.
Koliko se Zakon poštuje? Poštuje se isto koliko i drugi zakoni. Nesavesnim poslodavcima neka je na čast izrabljivanje mladih ljudi i rušenje njihovih snova i vere u sistem truda i zalaganja.

bottom