top
Please update your Flash Player to view content.
U Beogradu su 22. i 23. jula boravili najviši predstavnici svetskog i evropskog sindikalnog pokreta Jap Vinen i Grigor Gradev.
Zamenik generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) i izvršni sekretar Panevropskog regionalnog veća (PERK) bili su gosti Saveza samostalnih sindikta Srbije i UGS „Nezavisnost“, a glavni razlog njihovog hitnog dolaska bila je uznemirenost međunarodne sindikalne javnosti nedavnim nasilnim donošenjem Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
U razgovoru sa rukovodstvima dva reprezentativna sindikata, Vinen izrazio je zaprepašćenje načinom na koji su zakoni doneti i jasno stavio do znanja da je tako nešto u potpunosti neprimereno evropskoj praksi. To isto važi, rekao je, i za medijsku kampanju vođenu protiv sindikalnih čelnika i sindikata.
Ukazavši da se sa sličnim problemima suočavao na afričkom i azijskom kontinentu, Vinen je istakao da se u Evropsku uniju ne može stići kršenjem procedura, svođenjem radničkih prava na minimum i satanizacijom socijalnih partnera.
„Pregovori između socijalnih partnera i maksimalni napor da se postigne kompromis jedini su način za donošenje ovako važnih zakona“, ukazao je on i dodao da će o svemu upoznati Evropsku komisiju i Parlament, ali i Međunarodnu organizaciju rada, čija je konvencija o nužnosti socijalnog dijaloga grubo pogažena i pored činjenice da je Srbija ratifikovala i obavezala se na njeno poštovanje.
MKS je spremna da sve svoje kapacitete stavi na raspolaganje našim sindikatima kako bi oni izgradili dugoročnu strategiju borbe protiv urušavanja radničkih prava i novih udara na blagostanje zaposlenih. Radi se o seriji akcija, u čijoj će nam pripremi iskustvo organizacije koja je sa svojih 170 miliona članova prisutna u 160 zemalјa sveta, svakako dobro doći. U tom smislu predviđena je intenzivna razmena informacija o svim potezima vlade Srbije i našim odgovorima na njih, pružanje stručne pomoći od Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) i organizacija međunarodnog skupa na jesen u Beogradu, na kojem bi se okupio vrh svetskog i evropskog sindikalizma - od Šaran Barou, generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata, do najviših predstavnika Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne organizacije rada. Posebno mesto na skupu bi zauzeli predstavnici najvećih evropskih sindikata i američkog AFL-CIO.
Vinen i Gradev su u potpunosti podržali protestne akcije sindikata kojima, u uslovima urušavanja normalnog socijalnog dijaloga, nisu preostala druga sredstva i poželeli im uspeh u organizaciji referenduma za stavljanje van snage Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Odlazeći u misiju informisanja evropske javnosti o sumraku radničkih prava u Srbiji, ostavili su nas s nadom da ćemo zajedničkim naporima sindikata, zaposlenih i svih građana uspeti da nove zakone o radu i PIO izbrišemo iz kolektivnog sećanja Evrope, još uvek privržene idealima socijalne države.

bottom