top
Please update your Flash Player to view content.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije objavilo je dana 08.07.2014. godine na svom sajtu “Pregled odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje se menjaju i dopunjuju”, opet samostalno, i to pre nego što je najavljeno, a u jeku izmena i dopuna aktuelnog Zakona o radu. Prema najavama koje se, iako je reč o sistemskom Zakonu, mogu čuti samo iz medija, predlagač teksta izmena i dopuna Zakona o PIO planira, po hitnom postupku, da ih uputi u Skupštinsku proceduru, radi donošenja. Primena istih je od 01. januara 2015. godine

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština nije saglasan sa načinom na koji se izmene i dopune Zakona o PIO, pokušavaju doneti, što ponovo potvrđuje da u našoj zemlji nema suštinskog socijalnog dijaloga. Predložene izmene i dopune Zakona neće imati za posledicu efikasnu reformu sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srbiji, jer je suština efikasnih reformi pre svega u efikasnoj kontroli uplate doprinosa za PIO, smanjenju sive ekonomije i efikasnijem korišćenju imovine Fonda za PIO, a ne isključivo na prelivanju tereta reformi na sadašnje osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.


bottom