top
Please update your Flash Player to view content.

Međunarodna organizacija rada poziva vlade da pojačaju svoje napore u proširivanju socijalne zaštite kako bi se deca držala što dalje od dečijeg rada.
Dobro kreirane politike socijalne zaštite, osetljive na potrebe dece, mogu da naprave značajnu razliku u iskorenjivanju dečijeg rada, stav je MOR-a povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dečijeg rada.
Prema poslednjim globalnim procenama MOR-a, ukupan broj dece – radnika pao je sa 215 na 168 miliona između 2008. i 2012. godine. Kako bi se ovakav trend ubrzao, globalna zajednica se mora efikasnije baviti korenskim uzrocima ovog problema.
Prema zvaničnim podacima MOR-a, u dečiji rad je uključeno 168 miliona dece širom sveta, od kojih je 85 miliona na poslovima opasnim po život.
Podignimo crveni karton za dečiji rad!


bottom