top
Please update your Flash Player to view content.
Zahvaljujući saradnji sa inostranim partnerima, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština došao je na ideju da đacima približi pojam sindikata. Nekoliko godina ideja je spremno čekala pravi momenat za realizaciju, da bi početkom februara 2014. godine ova priča zaživela.
Na osnovu statistike Republike Srbije, preko 60% zaposlenih lica u državi ima srednji stepen obrazovanja, odnosno srednju stručnu spremu. Upravo ovaj podatak je osnovni motiv da se predavanje o pojmu i značaju sindikata prvenstveno održi u srednjim školama na teritoriji opštine Novi Sad. Istovremeno, motiv je i činjenica da u okviru redovnih školskih predmeta đaci dobiju tek osnovne informacije o terminu sindikat.
Ističemo da je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je stupio na snagu s početkom školske 2013/2014. godine, a posebno u članu 10, stav 2, koji se odnosi na školski program, predmetnim nastavnicima data mogućnost povezivanja sa reprezentativnim sindikatima u cilju razvoja društvene sredine.
Do momenta sastavljanja ovog teksta, predavanje o sindikatu je saslušalo skoro 300 učenika, iz različitih škola, uglavnom završnih godina. Predavanja su interaktivnog karaktera, gde đaci imaju priliku da postavljaju različita pitanja i da čuju odgovore. Predavanja vrše zaposleni u stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Namera nam je da ovo predavanje postane tradicija. Smatramo da smo dužni da učenike informišemo o pojmu i značaju sindikata, kako bi u budućnosti znali koja su njihova prava iz rada i po osnovu rada i kome treba da se obrate kako bi ta ista prava zaštitili. Smatramo da je ovakvo ulaganje u budućnost osnova za razvoj jakog sindikalnog pokreta.

bottom