top
Please update your Flash Player to view content.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada najoštrije osuđuje sve izraženiju pojavu sprečavanja zaposlenih da ostvare pravo na sindikalno organizovanje, zagarantovano Ustavom naše zemlje, ratifikovanim konvencijama, preporukama Međunarodne organizacije rada i Zakona.

Poslednji primer su dešavanja u novosadskom preduzeću za proizvodnju i trgovinu "BIG TRADE" d.o.o., Novi Sad. Naime, kada je formirana sindikalna organizacija, predsedniku sindikalne organizacije je uručeno rešenje o otkazu ugovora o radu, iz razloga isteka ugovora o radu zasnovanog na određeno vreme. Neverovatna je slučajnost da se to desilo nakon osnivanja sindikalne organizacije od strane imenovanog. Zbog nepoštovanja prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada u ovom privrednom društvu, podneta je prijava Inspekciji rada Južnobačkog okruga.
Zabrinjavajuća je sve prisutnija pojava u preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom i javno-komunalnim preduzećima na teritoriji Novog Sada da se formiraju partijski sindikati, odnosno sindikati pod patronatom poslodavca. U isto vreme, primoravaju se zaposleni koji su članovi samostalnog sindikata da istupe iz samostalnog i pristupe u poslodavčev sindikat. Primer navedenog su dešavanja u AD “Novosadski sajam”, Novi Sad, kao i poslednja dešavanja u JKP “Stan”, Novi Sad. U AD “Novosadski sajam”, Novi Sad se od imenovanja g-dina Lukača za direktora (od strane aktuelne vlasti), vrše kontinuirani pritisci na zaposlene koji su članovi samostalnog sindikata da pristupe sindikatu pod patronatom generalnog direktora.
Na mnoštvo apela i ukazivanja Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada nadležnim organima aktuelne vlasti na navedene pojave, nadležni organi nisu reagovali, iako je reč o kršenju prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, zagarantovanog Ustavom, Zakonom i ratifikovanim konvencijama MOR-a.
Postavlja se pitanje, da li je ovakvo ponašanje poslodavaca prisutno i u zemljama članicama Evropske unije, kojoj težimo. Naravno da nije. U zemljama članicama Evropske unije postoji suštinski socijalni dijalog socijalnih partnera, i poštuje se pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština je, radi zaštite članstva samostalnog sindikata, zbog ćutanja aktuelne vlasti na ovakva kršenja zakona, primoran da se obrati: Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, Međunarodnoj organizaciji rada, Evropskoj komisiji i Savetu Evrope.
 
PREDSEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA NOVOG SADA I OPŠTINA
Vladimir Gvozdenović
 

bottom