top
Please update your Flash Player to view content.

Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada podneo je Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv direktora JKP „Stan“ Novi Sad Ilije Trninića zbog sumnje da je izvršio krivično delo povrede prava na štrajk iz člana 166. stav 2. Krivičnog Zakonika.

Imenovani je kao direktor preduzeća dana 23.07.2013. godine doneo rešenje o otkazu ugovora o radu, predsedniku Sindikata JKP „Stan“ Novi Sad i članu štrajkačkog odbora Mandić Zdravku. Smatramo da je na ovaj način protivpravno izvršen pritisak na štrajkače i članove štrajkačkog odbora da prekinu štrajk, a time se unese strah i kod drugih radnika. Radnici JKP „Stan“ su dana 19.06. zbog lošeg materijalnog položaja doneli zakonitu odluku da stupaju u štrajk, sa početkom 01.07.2013. godine. Odluka je sadržala sve obavezne elemente po zakonu o štrajku, što je konstatovala i inspekcija rada u svom zapisniku, tako da direktor nije imao osnova da predsedniku i članu štrajkačkog odbora otkaže ugovor o radu.

Direktor je neobazirući se na zakonitost i opravdanost ovog štrajka pribegao ovoj drakonskoj meri, pri tome najverovatnije ceneći da naknadu štete zaposlenom i troškove parničnog postupka neće platiti iz svog džepa nego da će iste snositi JKP „Stan“ Novi Sad, koji je već sada u velikoj blokadi računa. Sindikat smatra da je potrebno utvrditi i odgovornosti direktora, što ćemo nadamo se imati prilike da dokažemo na sudu u krivičnom postupku. Ovim gestom Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti želi da ukaže celokupnoj javnosti da se radnicima ne mogu davati nezakoniti otkazi, te da će se prema svim ostalim direktorima javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća u istim situacijama postupati jednako.Predsednik GOS komunalaca
Zoran Radosavljević


bottom