top
Please update your Flash Player to view content.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, nakon konsultacija sa eminentnim medicinskim ustanovama i stručnjacima o uticaju ekstremno visokih temperatura na zdravlje građana, naročito zaposlenih na teškim fizičkim poslovima i na poslovima koji se obavljaju na otvorenom, a imajući obavezu da reaguje na očiglednu opasnost od nastupanja teških posledica po zdravlje i bezbednost zaposlenih i mogućim nastankom povreda, PREPORUČUJE:

1. Po preporukama Međunarodne organizacije rada (MOR), koje se odnose na određene delatnosti, deklarativno je propisano da se ni od jednog radnika ne može zahtevati da radi regularno pri ekstremnim temperaturama. Ovakve preporuke poštuju se u državama koje su ratifikovale međunarodne konvencije.
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije definisna je obaveza poslodavca da obezbedi preventivne uslove za bezbedan i zdrav rad, kako ne bi došlo do nastanka povreda ili bolesti.

Navedene preporuke MOR-a i zakonske obaveze mogu se sprovoditi u uslovima ekstremno visokih temperatura na sledeći način:
- radove, koje je moguće, organizovati da se obavljaju noću, a naročito radove koji se vrše na otvorenom prostoru;
- izvršiti preraspodelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće, tako da se poslovi obavljaju pre i posle ekstremno visokih temperatura;
- izvršiti preraspodelu radnog vremena, koja podrazumeva prekid rada u određenom vremenskom periodu dok traju visoke temperature i nastavak rada nakon normalizacije atmosferskih prilika, uz nadoknadu vremena u kome se nije radilo.

2. S obzirom da u Republici Srbiji zaposleni pri radu na ekstremno visokim temperaturama nisu zaštićeni posebnim propisom, niti je definisan pojam „rada na ekstremno visokim temperaturama", socijalni partneri u AP Vojvodini i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova smatraju da se ne može ignorisati opasnost od nastupanja štetnih posledica po zdravlje zaposlenih, budući da je preventivno delovanje jedan od osnovnih principa zdravstvene zaštite stanovništva, kao i zaštite bezbednosti i zdravlja na radu.

3. Poštujući Preporuku Ministarstva rada i socijalne politike iz 2007. godine i kasnijih Preporuka, socijalni partneri u AP Vojvodini i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, preporučuju poslodavcima sa teritorije AP Vojvodine da gornji limit temperature iznad koje se ne preporučuje rad na otvorenom prostoru je 36˚C, u vremenskom periodu od 11 do 16 časova.

Preporučuje se poslodavcima da, u skladu sa svojim mogućnostima, preduzmu sledeće mere radi zaštite zdravlja i sprečavanja nastanka povreda zaposlenih:
- da upute na godišnji odmor zaposlene koji nisu neophodni za proces rada, u skladu sa propisima iz oblasti rada;
- da, posebno u oblasti građevinarstva, radova koji se sprovode na otvorenom prostoru i na radnim mestima pod posebno teškim uslovima rada, organizuju preraspodelu radnog vremena, uz prekid rada ili kraći boravak zaposlenih na ekstremno visokim temperaturama;
- da, ukoliko proces rada ne dozvoljava prekid rada u vremenskom periodu od 11 do 16 časova, organizuju češće pauze i obezbede osvežavajuće napitke za zaposlene;
- da se zaposleni, koji su hronični bolesnici i poseduju lekarsko uverenje o smanjenoj radnoj sposobnosti, oslobode rada u vremenskom periodu od 11 do 16 časova, uz mogućnost nadoknade rada u drugom vremenskom terminu;
- da preduzmu i druge preventivne, organizacione, tehničke i medicinske mere predviđene Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, u cilju zaštite zdravlja zaposlenih.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova organizovaće rad dežurnog telefona broj: 021/487-45-44 na kome će zaposleni i poslodavci dobiti obaveštenja u vezi sa radnim vremenom na ekstremnim spoljnim temperaturama i preventivnim merama.

POKRAJINSKI SEKRETAR

Izvor: http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=8112&Itemid=1


bottom