top
Please update your Flash Player to view content.
Prva grupa od 27 preduzeća u restrukturiranju dobila je dopis da pripremi socijalni program i oni će to uraditi u narednih mesec dana, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Aleksandar Ljubić.
On je, na sastanku sa predstavnicima Samostalnog sindikata metalaca Srbije, istakao da su to uglavnom kompanije koje već godinama ništa ne proizvode.
Ljubić je rekao da za preduzeća u restrukturiranju važi socijalni progam kao i do sada, samo je iznos sredstva povećan sa 100 na 300 evra po godini radnog staža, kao što je 2009. godine isplaćeno radnicima Zastave automobili.
"Ukoliko preduzeće ode u stečaj, a radnik ne uzme socijalni program ili se ne izjasni, misleći da će kompanija nastaviti da funkcioniše, nakon stečaja ne može više da računa na socijani program", poručio je Ljubić.
Kako je objasnio, socijani programi se isplaćuje pre nego što kompanija ode u stečaj ili bude privatizovana, jer radnici koji ne pređu kod novog poslodavca takođe mogu računati na socijalni program.
"Ni jedna kompanija neće otići u stečaj, a da radnicima ne bude ponuđen socijalni progarm", naglasio je Ljubić i dodao da su rebalansom budžeta obezbeđena sredstva za socijani program za ovu godinu i biće ih i u budžetu za 2014.
On je ponovio više puta da neće biti produžen rok u kome mora da se okonča prosec restrukturiranja, a to je 30. juni 2014. godine.
U procesu restrukturiranja je više od 175 preduzeća koji zapošljavaju više od 50.000 radnika, a godišnje pored regularnih subvencija državu koštaju i 750 miliona evra za razne neplaćene obaveze(voda, struja, porezi...).
Ta preduzeća su podeljena u pet grupa. U prvoj je 27 preduzeća koja godinama ništa ne proizvode i, kako je Ljubić rekao, životare od subvencija, druga grupa su preduzeća čija će imovina biti ponuđena na prodaju kao i da deo radnika pređe kod novog poslodavca.
U trećoj grupi su preduzeća koja su u procesu restrukturiranja, ali rade i zapošljavaju veliki broj radnika kao RTB Bor, a država će im pomoći da reše neke ranije probleme i restrukturiraju dugove.
U četvrtoj su preduzeća za koja će država, kroz proces privatizacije, ili strateško partnerstvo pokušati da nađe kupca dok su u petoj posebna preduzeća.
To su preduzeća u skucesiji sa bivšim jugoslovenskim republikama, na Kosovu i Metohiji, koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili se bave njihovom edukacijom.
Predstavnike Samostalnog sindikata metalaca Srbije najviše je interesovalo u kojoj se grupi nalazi njihova kompanija, šta će biti sa zdravstvenim, a neoverenim knjižicama, kao i sa povezivanjem staža.
 
Izvor: (preuzeto) sa Vebsajta
Ministarstva finansija i privrede www.mfp.gov.rs/newsitem.php?id=9677 24.07.2013. godine.

bottom