top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.decembra, mora da podseti javnost na neka od osnovnih načela Deklaracije o ljudskim pravima koja je doneta pre tačno 70 godina:

- pravo čoveka da radi i slobodno izabere zaposlenje, te da bude plaćen bez diskriminacije jednako kao i drugi ljudi koji rade jednak posao (čl. 23.),
- pravo na sindikalno organizovanje radnika (čl. 23.),
- pravo na dnevni odmor i plaćeni odmor od rada (čl. 24.),
- pravo na socijalnu zaštitu u svrhu osiguranja temeljnog dostojanstva čoveka (čl. 22.),
- pravo na dostojanstven životni standard (čl. 25.),
- pravo na zaštitu materinstva i detinjstva (čl. 26.)…

    Ovom prilikom, postavićemo pitanje da li u Srbiji danas možemo izgovoriti bilo koje od ovih načela ljudskih prava, a da ne poznajemo makar jednu osobu kojoj je to uskraćeno, odnosno nije omogućeno?
    Veliki broj novih radnih mesta koja se otvaraju, veliki broj Zakonskih i podzakonskih akata koji se donose, za posledicu imaju upravo suprotno – nesigurna i nedovoljno plaćena radna mesta, otežavanje i umanjivanje prava porodiljama, degradaciju životnog standarda i dostojanstva radnika kao normalnog čoveka. Koliko ljudi ne sme ni da pomisli na dnevne i godišnje odmore, a kamo li na sindikalno organizovanje?
    Deklaracija o ljudskim pravima nastala je na ideji jednakih šansi za sve članove društva i potekla je pre svega iz ljudskih moralnih shvatanja. Čini se, nažalost, da su neka društva ipak otišla korak u nazad i da se napredak, ali i opstanak civilizacije odnosno moralnih vrednosti društva ozbiljno dovodi u pitanje.
    Na svim članovima društva je, a naročito na onima koji imaju moć i čast da odlučuju o sudbini drugih, da se čvrsto drže poštovanja ljudskih prava kako bi uopšte smeli o tome da razgovaramo i kako bi pokolenjima ostavili u amanet ono vredno što smo i mi nasledili.
    Dostojanstven rad za svakoga jedan je od osnovnih uslova opstanka civilizacije.

bottom