top
Please update your Flash Player to view content.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se 5. avgusta 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti".

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti propisano je donošenje sledećih podzakonskih akata:

1. Pravilnik o bližim uslovima i načinu uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, registara, vrsti i sadržini evidencija i dokumentacije, načinu vođenja, prikupljanja, čuvanja, unosa, rokovima za dostavljanje i obradu podataka, dostupnosti podataka koji se unose u registre, kao i vrsti statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara u sistemu socijalne zaštite.
2. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u domovima za smeštaj.
3. Pravilnik o mreži ovlašćenih pružaoca usluge domskog smeštaja.
4. Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje učešća srodnika u plaćanju usluga socijalne zaštite koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za zaključenje upravnog poravnanja.
5. Pravilnik o načinu namirenja potraživanja, načinu valorizacije i drugim pitanjima od značaja za namirenje potraživanja.
6. Pravilnik o bližim uslovima i načinu rada Inspektorata socijalne zaštite, načinu vršenja nadzora u skladu sa ovim Zakonom, načinu vođenja i sadržaju evidencije i dokumentacije u vršenju nadzora, oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije.
7. Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupka akreditacije i donošenju stručne ocene Komisije za akreditaciju programa obuka i programa pružanja usluga.
8. Pravilnik o sadržini i izgledu sertifikata o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu obuke u socijalnoj zaštiti.
9. Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja o socijalnoj zaštiti.
10. Uputstvo o metodologiji prikupljanja i obrade podataka za godišnji izveštaj o socijalnoj zaštiti.
11. Uputstvo o načinu rada eksterne supervizije u socijalnoj zaštiti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

bottom