top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata pruža punu podršku inicijativi udruženja građana „Istina - Tamarini Zakoni“ za usvajanje Zakona za formiranje NARODNOG NEZAVISNOG TELA ZA KONTROLU RADA TUŽILACA I SUDIJA.
Zakon je podnet Narodnoj skupštini Republike Srbije 26.07.2017. godine, pod brojem 7-2119/2017, sa ciljem zaštite građana Srbije od samovolje i grešaka pravosudnih organa.
Jedan od glavnih ciljeva je sprečiti nesmetano vršenje kriminala pravosuđa nad građanima Srbije!
Tužiocima i sudijama ukinuti imunitet – uvesti im licencu ( kao što i druge profesije imaju) ne mešajući se u njihovu samostalnost i nezavisnost a sve u cilju garantovane primene Zakona, Ustava, Kodeksa i date Zakletve!
Obavezno ukinuti “slobodno sudijsko uverenje” (nigde u svetu ne postoji) kako bi se izbegla mogućnost „organizovanog kriminala“ zloupotreba i zaobilaženja primene Zakona, Ustava, Kodeksa i date Zakletve!
Formirati Narodno nezavisno telo za kontrolu rada tužilaca i sudija!
Obezbediti našoj deci i budućim generacijama civilizovano društvo i povratak moralnih vrednosti!

bottom