top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština u saradnji sa Udruženjem bivših radnika fabrika u stečaju „Solidarnost“, obaveštava bivše zaposlene u preduzećima koja su bila u društvenoj i državnoj svojini, a kod kojih je otvoren ili okončan postupak stečaja na teritoriji Grada Novog Sada i opština(Beočin, Sr. Karlovci, Žabalj, Temerin, Srbobran), da smo započeli aktivnosti povodom nenaplaćenih potraživanja radnika u stečajnim postupcima.

Povodom ove teme, predsednik SSSNS i opština, Vladimir Gvozdenović, gostovao je u emisiji "Novosadske razglednice" na Radio televiziji Vojvodine https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=lTy5PJ1dCMs

Da bi se ostvarilo pravo na neisplaćene zarade sa obračunatom kamatom, potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:
1. da je bivši zaposleni bio u preduzeću koje je bilo u državnoj svojini, društvenoj ili je isto bilo u većinskom(procentualno) državnom vlasništvu;
2. da postupak stečaja traje tri ili više godina ili da je stečaj okončan(uslov takođe da je isti pokrenut minimum pre tri godine). Dakle, uslov za pokretanje postupka je da su u pitanju preduzeća gde je stečaj pokrenut ili okončan unazad minimalno tri godine.

Neophodna dokumentacija za sprovođenje postupka je:
1. fotokopija lične karte, odnosno elektronski očitana l.k;
2. fotokopija tekućeg računa(platne kartice);
3. list utvrđenih potraživanja, može pojedinačni ili zbirni list;
4. fotokopije pravosnažnih presuda, ukoliko je potraživanje utvrđeno putem suda;
5. fotokopija rešenja Fonda solidarnosti, ukoliko je bivši zaposleni ostvario potraživanja preko Fonda solidarnosti;
6. potvrda ili fotokopija rešenja od nadležnog suda ukoliko su ostvarili novčana potraživanja putem prodaje imovine preduzeća.

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove i nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju, možete je predati na prijavnici Radničkog doma „Svetozar Marković“, Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad, do kraja tekuće godine(zaključno sa 27.12.2017.), svakog radnog dana u periodu od 11.00-14.00 časova.

Po formiranom predmetu, dokumentacija se šalje na dalji postupak, a u skladu sa tim, bivši zaposleni će biti u obavezi da potpišu advokatsko punomoćje jer će ih u budućem postupku zastupati advokat.

bottom