top
Please update your Flash Player to view content.

Inicijativa SSSNS SES-u za olakšice domaćinstvima pri plaćanju gasa

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština podneo je Inicijativu Socijalno-ekonomskom savetu grada Novog Sada da preporuči nadležnom organu DP „GAS“, Novi Sad, a posredstvom nadležnog organa Grada, da počev od oktobra 2017. godine bude ponovo uvedena mogućnost odloženog plaćanja računa za utrošeni, isporučeni prirodni gas za kupce iz kategorije „domaćinstva“ tako da se računi za isporučenu količinu prirodnog gasa plaćaju na dve ili više rata i to prema datumu dospeća, a po principu:
- 60% mesečnog duga dospeva do 20-og u tekućem mesecu za prethodni mesec, a preostalih 40% ostatka mesečnog duga dospeva za plaćanje najkasnije po isteku četiri meseca od isteka meseca na koji se ostatak duga odnosi.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština ocenjuje da je ovaj korak potrebno preduzeti zbog konstantnog pogoršanja socijalnog položaja građana nastalog kao posledica rasta realnih troškova života, pre predstojeće grejne sezone 2017/18. godine. Usled navedenog, predlaže se Socijalno-ekonomskom savetu Grada Novog Sada da preporuči nadležnom organu DP „GAS“, Novi Sad, a posredstvom organa Grada Novog Sada, da pre predstojeće grejne sezone 2017/18. godine, donese Odluku o odloženom plaćanju računa za isporučeni, utrošeni prirodni gas za potrošače iz kategorije „domaćinstva“ počev od oktobra 2017. godine.

bottom