top
Please update your Flash Player to view content.
U skladu sa članom 1a Zakona o državnim i drugim praznicima („Službeni glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11) kao državni praznik u Republici Srbiji obeležava se 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, kao spomen na sve nevino stradale od 1914. do 1918.godine.
    
    Dan primirja u Prvom svetskom ratu –11. novembar se u skladu sa Zakonom praznuje neradno. Pošto je 11.novembar nedelja, neradni dan se prenosi na ponedeljak, 12.11.2018.godine.
    Članom 3. ovog Zakona utvrđeno je da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.
    Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.
    Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.
    
    U napred navedenim slučajevima, svi zaposleni koji rade na ovaj dan, imaju pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 110 % od osnovice, a sve u skladu sa članom 108. Zakona o radu.

bottom